febrer
5

MECENATGE EN ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

No totes les entitats sense afany de lucre poden aplicar els beneficis fiscals al mecenatge sinó que han de reunir uns requisits,…
gener
12

CONFLICTE SOBRE LA COINCIDÈNCIA EN UNA MATEIXA PERSONA D’UN CONSELLER EN NOM PROPI I COM A REPRESENTANT D’UN CONSELLER PERSONA JURÍDICA

És possible que una persona física que és conseller d’una societat sigui simultàniament representant d’un conseller persona jurídica? Sovint en societats anònimes…
novembre
24

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 31 D’OCTUBRE DE 2023

EL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ DE LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS PER DEUTES SOCIALS Les accions de responsabilitat que es poden plantejar contra els…
novembre
15

ELS PASSATGERS AERIS TENEN DRET A COMPENSACIÓ EN CAS DE DENEGACIÓ ANTICIPADA D’EMBARCAMENT

Avui analitzarem la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sala Vuitena, en l’Assumpte C‑238/22 (LATAM), de 26 d’octubre de…
octubre
24

LA CAPACITAT D’OBRAR DE LES PERSONES

La “capacitat jurídica” és l’aptitud per ser titular de drets i obligacions, la té tothom pel sol fet de néixer. Diferent és…
juliol
5

CÀRTEL DE CAMIONS

EL TRIBUNAL SUPREM HA DICTAT LES PRIMERES SENTÈNCIES Recordem que el 19 de juliol de 2016 la Comissió Europea va dictar una…
juny
7
pacte supervivencia

EL MOTEL EMPORDÀ OBTÉ EL CONVENI DE CREDITORS

RIBAS ALVAREZ ADVOCATS HA CONTRIBUÏT DE FORMA DECISIVA A L’OBTENCIÓ DEL CONVENI DE CREDITORS EN EL CONCURS DEL MOTEL EMPORDÀ. Ahir dia…
maig
17

ESPECIAL REFERENCIA A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM , D’11 DE GENER DE 2023

ELS TRIBUNALS PODEN COMDEMNAR A LES SOCIETATS A DISTRIBUIR DIVIDENDS El passat 11 de gener de 2023, el Tribunal Suprem (en endavant,…
abril
17

LES DONACIONS A DESCENDENTS

És habitual que, arribada una determinada edat, ens plantegem com afrontar la transmissió del patrimoni a la següent generació. Normalment, sorgeix el…
març
2

L’EMPRESA FAMILIAR: EL CONSELL DE FAMÍLIA I EL PROTOCOL FAMILIAR

Una empresa familiar es pot definir de diverses maneres, però en qualsevol de les definicions l’aspecte clau és que una família, o…
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!