maig
8

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Resum de comunicats de 4 d'abril fins al maig - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

Resum de les circulars publicades per RIBAS ÀLVAREZ del dia 4 d’abril fins al 8 de maig

 

Des de la publicació al BOE del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, el Grup RIBAS ÀLVAREZ ha publicat diversos comunicats, amb l’objectiu de mantenir informats als nostres clients, de les novetats normatives que s’han produït i les opcions per fer front a la situació actual.

El present resum és un recull de referència de totes les  nostres comunicacions, relacionades amb la situació d’excepcionalitat, publicades en el període comprès entre el 4 d’abril i el 8 de maig, que poden consultar al seu PORTAL DEL CLIENT.

Els comunicats inclouen els numerats del 15 al 21, així com un comunicat no numerat publicat el dia 3 de maig de 2020, i el nostre butlletí d’INFORMACIÓ AL DIA del mes d’abril. Per tal de facilitar-ne la seva consulta, els diferents comunicats estan etiquetats amb les següents dades:

  • Àrea d’interès
  • Número de comunicat
  • Data
  • Breu descripció

 

Àmbit tributari

Comunicat 17: de 9 d’abril, on es recullen, a tall de resum, les ajudes fiscals i laborals per autònoms vinculades al COVID-19.

Comunicat 18: de 15 d’abril, on s’informa de l’ampliació del termini de presentació de declaracions tributaries per contribuents amb un volum de facturació inferior a 600.000 euros.

 

Àmbit laboral

Comunicat 15: de 7 d’abril, on s’expliquen les diverses opcions de les empreses per gestionar les cotitzacions socials en els propers mesos, tenint en compte les possibles exempcions, moratòries i ajornaments.

Comunicat 20: de 5 de maig, on s’explica l’Ordre Ministerial que regula la moratòria de pagaments a la seguretat social derivades de la situació de pandèmia.

Comunicat 21: de 6 de maig, on es s’informa del subsidi extraordinari per falta d’activitat dels empleats de la llar.

 

 

Àmbit jurídic

Comunicat 16: de 8 d’abril, on es recullen les mesures adoptades durant l’estat d’alarma en relació als arrendaments d’habitatge habitual.

Comunicat 19: de 23 d’abril, on s’enumeren les mesures adoptades durant l’estat d’alarma en relació als arrendaments per us diferent del habitatge.

Comunicat de 3 de maig: Aquest comunicat, no numerat, recollia la normativa reguladora de l’obertura d’establiments minoristes i de prestació de serveis a partir del dilluns dia 4 de maig.

 

Per altra banda, la informació al dia del mes d’abril, feia referència a la PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS PER PAL.LIAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA GENERADA PEL COVID-19.

 

 

Jordi Bonmatí Roura

Assessor fiscal i Advocat

Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL