març
23

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. RESUM DE COMUNICATS 23.03.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

Resum de les circulars publicades per RIBAS ALVAREZ del 13 al 20 de març

Des de la publicació al BOE del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, el Grup RIBAS ÀLVAREZ ha publicat diversos comunicats, amb l’objectiu de mantenir informats als nostres clients, de les novetats normatives que s’han produït i les opcions per fer front a la situació actual.
El present resum és un recull de referència de totes les nostres publicacions fins el dia 20 de març, que poden consultar al seu PORTAL DEL CLIENT, per tal de facilitar-ne la seva consulta, els diferents comunicats estan etiquetats amb les següents dades:
 Àrea d’interès
 Número de comunicat
 Data
 Breu descripció
PERSONA FÍSICA I JURÍDICA. AEAT: Ajornament dels deutes tributaris per Pimes Amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma, el dia 13 es va publicar la “informació al dia” del mes de març on es tractava de les mesures especials d’ajornament dels deutes tributaris que ha adoptat l’Agència Tributària Espanyola degut a la pandèmia del Covid-19.

RIBAS ÀLVAREZ. Comunicació al clients
Comunicat 1: de 16 de març, en el que es dona a conèixer diversos correus electrònics i telèfons genèrics del Grup Ribas Àlvarez, que s’han habilitat per tal de reforçar la comunicació amb els clients.

MOBILITAT. Certificat acreditatiu
Comunicat 2: de 17 de març, on es recomana a les empreses dotar als treballadors d’un certificat acreditatiu que estant prestant serveis a les seves entitats, evitant així incidències amb les autoritats en els seus desplaçaments. S’adjuntava un model de certificat.

PERSONA FÍSICA. Moratòria del deute hipotecari de l’habitatge habitual
Comunicat 3: de 18 de març, on es fa referència al Reial Decret-llei 8/2020 de la Generalitat de Catalunya, en relació a la possibilitat de moratòria del deute hipotecari del habitatge habitual i les condicions necessàries per a la seva aplicació.

LABORAL – Guia laboral: diferents mesures a aplicar
Comunicat 4: de 18 de març, en el que es publica una Guia Laboral en la que es recullen les diferents mesures a aplicar davant els possibles impediments de treballar, que la situació actual pot provocar a les empreses.

PERSONA FÍSICA I JURÍDICA. AEAT: incidència en els terminis administratius
Comunicat 5: de 19 de març, que explica la incidència de l’estat d’alarma en els terminis administratius i judicials.

AUTÒNOMS – PERSONA FÍSICA: concessió d’ajudes als autònoms
Comunicat 6: de 19 de març, en relació al Decret-llei 7/2020 de la Generalitat de Catalunya, i específicament la concessió d’ajudes als autònoms.

AUTÒNOMS – PERSONA FÍSICA. Ajudes als autònoms: Agència Tributaria de Catalunya

Comunicat 7: de 20 de març, que amplia la informació del comunicat 6 en relació a les ajudes als autònoms.

PERSONES JURÍDIQUES: Flexibilitat de les condicions i terminis
Comunicat 8: de 20 de març, que recull i explica les mesures adoptades pel Reial Decret Llei 8/2020 en relació als òrgans de govern de les societats, l’adopció d’acords i la formulació i auditoria dels comptes anuals, flexibilitzat les condicions i terminis mentre duri la situació provocada per l’estat d’alarma.

Des de Ribas Àlvarez estem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment

Jordi Bonmatí Roura
Assessor Fiscal
RIBAS ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS SL