octubre
7

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 36 07.10.21 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

Mesures de suport als treballadors autònoms RD 18/2021

 

La setmana passada es va publicar al BOE el RD 18/2021, de 29 de setembre, que entre altres coses regula la pròrroga de les ajudes dels autònoms pel període d’octubre de 2021 a gener 2022.

 

Aquest RD inclou les noves prestacions per als autònoms que, a partir de l’1 d’octubre, encara continuïn amb afectacions sobre les seves activitats degut a la pandèmia.

 

Aquests ajuts es poden sol·licitar a partir d’aquesta setmana i afecten al període des de l’1 d’octubre de 2021 fins al 31 de gener de 2022.

 

Relació d’ajudes destinades als autònoms que encara tenen afectació per la COVID-19:

 

EXONERACIÓ DE QUOTES

 

Article 8: Els autònoms que fins el 30.09.2021 han gaudit de la prestació regulada en l’article 7 o en l’article 8 del RD 11/2021, podran beneficiar-se d’una exoneració de quotes SI NO SOL·LICITEN CAP de les noves ajudes i es mantenen d’alta en el règim d’autònoms fins el 31.01.2022. No cal fer cap gestió, ja que ho aplicarà d’ofici la TGSS.

 

SUSPENSIO D’ACTIVITAT

 

Article 9: Per suspensió de l’activitat per part de l’autoritat competent. Fonamentalment manté les mateixes condicions que la regulada en l’art. 6 RD 11/2021.

 

REDUCCIÓ DE FACTURACIÓ AMB CARÈNCIA

 

Article 10: Ajuda compatible amb el treball per compte propi.  Fonamentalment manté les mateixes condicions que la regulada en l’art. 7 RD 11/2021.

 

Remarcar:

  • Prestació 70% mitjana de la base reguladora.
  • Reducció de més del 50% dels ingressos de l’activitat per compte propi, computables fiscalment del 3r i 4t trimestre de 2021 en relació al 3r i 4t trimestre de 2019.
  • No obtenir en el 3r i 4t trimestre de 2021 rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070€

 

REDUCCIÓ DE FACTURACIÓ I NO ACOLLIR-SE A L’ARTICLE 10

 

Article 11: Per a qui no compleixi els requisits de l’article 10 d’aquest RD però hagi gaudit de l’article 7 o l’article 8 del RD 11/2021 i compleixi els requisits econòmics que es demanen. Fonamentalment manté les mateixes condicions que la regulada en l’art. 8 RD 11/2021.

 

Remarcar:

  • Prestació 50% de la base mínima de cotització.
  • Acreditar una reducció superior al 75% dels ingressos de l’activitat per compte propi, computables fiscalment en el 4t trimestre de 2021 en relació al 4t trimestre de 2019.
  • No obtenir en el 3r i 4t trimestre de 2021 rendiments nets computables fiscalment superiors al 75% del salari mínim interprofessional del mateix període.

 

AUTÒNOMS DE TEMPORADA

 

Article 12: Ajuda per a treballadors autònoms de temporada.

 

EFECTE I TERMINIS DE PRESENTACIÓ

 

Article 9:  21 dies naturals a partir de la data d’efecte de la suspensió.

Article 10: Efecte dia 1 d’octubre de 2021 termini presentació 21 octubre 2021.

Article 11: Efecte dia 1 d’octubre de 2021 termini presentació 21 octubre 2021.

Article 12: Efecte dia 1 d’octubre de 2021 termini presentació 21 octubre 2021.

 

Les sol·licituds fora de termini prenen efecte el dia 1 del mes següent a la presentació.

 

GESTIÓ I RECONEIXEMENT D’AQUESTES PRESTACIONS

 

La gestió i el reconeixement d’aquestes prestacions correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

 

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb la Carme Carreras de l’àrea de laboral.

 

Atentament,

 

 

David Carbonés Andorrà

Director

Ribas Àlvarez Gestió Laboral SLU