febrer
15

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 30 05.02.21 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

RESOLUCIO DOGC 8336 que afecta a petites empreses, microempreses i cooperatives amb treballadors en ERTO a gener de 2021

 

Data del tràmit d’inscripció prèvia a l’ajut: del 15 de febrer al 22 de febrer per a les empreses, microempreses amb treballadors en ERTO a 31 de gener de 2021.

 

Beneficiaris:

Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021.

 

En concret:

 • Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
 • Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.
 • Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

 

Quantitat de l’ajut:

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

 

Requisits:

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte a 31 de desembre de 2020.
 • En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
 • Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, independentment del tipus de jornada.
 • Presentació amb certificat electrònic.

 

 

 

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, respecte a l’Ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària a desembre del 2020

 

 

Data del tràmit d’inscripció prèvia a l’ajut: del 15 de febrer al 25 de febrer per a treballadors en ERTO actiu a desembre de 2020.

 

Beneficiaris: Treballadors en ERTO actiu entre l’1 i el 31 de desembre de 2020.

 

D’aquesta Ordre se’n destaca el següent:

 

 • És un ajut extraordinari adreçat a persones en situació d’ERTO i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària.
 • Les persones interessades han de presentar el formulari d’inscripció prèvia. La relació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.
 • L’import de l’ajut es determinarà a les bases i convocatòries d’aquest.
 • Quan es publiquin les convocatòries de l’ajut la persona interessada no haurà de fer cap tràmit perquè ja haurà presentat la inscripció prèvia.
 • Persones que poden presentar la inscripció prèvia:
 • Estar afectat per un ERTO actiu a desembre de 2020 o ser beneficiari de la prestació extraordinària com a fix discontinu.
 • No cal certificat electrònic.

 

 

Com sempre, estem a la vostra disposició per qualsevol consulta que tingueu sobre el particular. Poden posar-se directament en contacte amb el seu assessor o amb l’àrea de Gestió Administrativa (Imma Burrell i Olga Ginesta).

 

 

 

 

Atentament,

 

Ribas Alvarez Assessors i Consultors SL