maig
15

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 23 15.05.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

LIMITACIÓ DE LA POSSIBILITAT DE REPARTIR DIVIDENDS PER PART D’AQUELLES EMPRESES QUE HAGIN APLICAT UN ERTO

 

Amb el present comunicat el volem informar del fet que ahir, dia 13 de maig, fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació i que, en el seu article 5, restringeix la possibilitat de repartir dividends per part d’aquelles societats o entitats que s’hagin acollit als expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i que s’hagin beneficiat dels recursos públics que s’hi han destinat (bàsicament en forma d’exoneracions en el pagament de quotes de la seguretat social).

 

Aquesta restricció és aplicable a totes les empreses o entitats que hagin aplicat un ERTO?

No, i si bé no en justifica el motiu, la pròpia norma estableix que no serà d’aplicació a aquelles entitats que a data de 29 de febrer de 2020 tinguessin menys de 50 treballadors.

 

Quin és el sentit i la finalitat d’aquesta mesura?

Malgrat que la redacció literal de la norma és poc clara respecte a la identificació de l’exercici social del que poden procedir els referits dividends, entenem que la mesura pretén ser coherent amb la finalitat pròpia dels ERTO i de les exoneracions de quotes de seguretat social, que no és altra que la de permetre a les empreses tenir la major liquiditat possible per tal de fer front a l’actual situació d’excepcionalitat. D’aquesta manera, el que pretén el Govern és evitar que una part d’aquella liquiditat, originada a partir de l’estalvi en despeses de seguretat social, es pugui destinar al repartiment de dividends.

 

Quina vigència té aquesta mesura excepcional?

L’esmentat Reial Decret Llei estableix que l’article 5, que regula aquesta mesura de restricció, mantindrà la seva vigència fins el proper dia 30 de juny de 2020. Per tant, es tracta d’una norma provisional i caldrà esperar durant les pròximes setmanes per veure quina és la decisió legislativa que s’adopta finalment en aquesta matèria.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb el nostre despatx.

Atentament,

 

Joan Vidal i Vidal

Advocat

Ribas Àlvarez Advocats