maig
7

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 20 - 05.05.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

ORDRE MINISTERIAL QUE REGULA LA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL DERIVADES DE LA SITUACIÓ PROVOCADA PEL COVID-19

 

Benvolguts,

 

Recentment es va publicar la Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, que regula les condicions per demanar la moratòria pel pagament de les quotes de la Seguretat Social que es deriven del regulat en l’article 34 del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, i que estava pendent de regulació.

 

Sobre què s’aplica la moratòria?

EMPRESES:  Quotes empresarials del Règim general de la seguretat social dels treballadors.

AUTÒNOMS: Quotes del RETA

 

Quines mensualitats permet ajornar la moratòria?

EMPRESES:  Quotes meritades en els mesos d’abril, maig i juny de 2020, que es presenten en els mesos de maig, juny i juliol.

AUTÒNOMS: Quotes del RETA dels mesos de maig, juny i juliol de 2020.

 

Quines empreses i autònoms poden demanar la moratòria?

Les Empreses i autònoms inclosos en activitats que NO estiguin dins el llistat d’activitats suspeses pel RD 463/2020 de declaració d’estat d’alarma, que NO estiguin es situació d’ERTO de Força Major, i que estiguin dins la següent relació d’activitats (segons CNAE d’activitat):

 

119 (Altres cultius no perennes).

129 (Altres cultius perennes).

1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).

2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).

4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).

4332 (Instal·lació de fusteria).

4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac).

4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).

4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).

7311 (Agències de publicitat).

8623 (Activitats odontològiques).

9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa)

 

Com es tramita la moratòria?

Entre els dies 1 i 10 de cada mes en què es faci el pagament, les empreses de les activitats que hi tinguin dret a sol·licitar-la, ho hauran de demanar a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

OPCIÓ AJORNANENT DE QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL

Recordem que les empreses que no poden demanar moratòria, poden valorar la possibilitat de sol·licitar un ajornament de les cotitzacions de maig i juny, amb un interès del 0.5%.

(vegeu Comunicat núm. 15 de 7 d’abril)

 

Des de Ribas Àlvarez estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte.

Atentament,

David Carbonés i Andorrà

Director Àrea de Laboral

Ribas Àlvarez Gestió Laboral