març
17

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 2 -17.03.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

Hem d’informar-lo del fet que les Forces i Cossos de Seguretat estan sol·licitant a les persones treballadores que es dirigeixen als seus centres de treball que acreditin que aquesta és la raó del seu desplaçament. A banda de les directrius concretes que es puguin emetre oficialment des del Govern, en referència a aquesta qüestió, i que encara no tenim, li recomanem que els seus treballadors estiguin proveïts d’un document acreditatiu de la necessitat del seu desplaçament a les instal·lacions de l’empresa.

 

Per tant, si la seva empresa forma part dels sectors que tenen autoritzada l’activitat i la continuen realitzant de forma presencial, s’estima convenient que expedeixi als seus treballadors, el més aviat possible, un certificat acreditatiu conforme continuen prestant els seus serveis de forma presencial a l’empresa, amb indicació expressa de les dades d’identificació del treballador i de l’horari que realitza, de l’empresa, i de la localització del seu centre de treball. Aquest document podrà ser exhibit per part del treballador en el cas que li sigui requerit per part d’un agent de policia.

 

Els adjuntem una proposta de model de certificat, tenint en compte que no existeix un model oficial.  PROPOSTA MODEL

 

Per altra banda, els fem avinent l’anunci realitzat el dia d’ahir per part del Ministre de l’Interior on s’ordena el tancament de les fronteres terrestres de l’Estat espanyol, amb el restabliment dels controls policials. Aquesta mesura no afecta als ciutadans o residents espanyols que es trobin a l’estranger i tinguin intenció de retorn, ni tampoc als treballadors transfronterers o a aquelles persones que tinguin una urgència justificada. Tampoc afectarà la mesura al transport de mercaderies.

 

En qualsevol cas, estarem amatents a les decisions que avui pugui prendre el Consell de Ministres del Govern espanyol i els mantindrem informats.

Atentament,

Sra. Eva Alvarez Arnau

RIBAS ALVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS SLU