abril
15

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 18 - 15.04.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ I PAGAMENT DE LES DECLARACIONS TRIBUTÀRIES NOMÉS PER ALS CONTRIBUENTS AMB UN VOLUM D’OPERACIONS NO SUPERIOR A 600.000 EUROS EN L’ANY 2019

 

El Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, va aprovar un ajornament especial per tots els impostos dels empresaris individuals i les empreses amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros en l’any 2019. El Reial Decret-Llei 7/2020 NO va aprovar cap ampliació del termini de presentació de les declaracions tributàries.

 

Avui, 15 d’abril, s’ha publicat en el BOE el Reial Decret-Llei 14/2020, de 14 d’abril, pel que s’amplia el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries. En aquest Reial Decret-Llei SÍ que s’ha aprovat l’ampliació del termini de la presentació i pagament de determinades declaracions tributàries. Els detallem a continuació els punts més destacats del Reial Decret-Llei 14/2020.

 

Per quines declaracions s’amplia el seu termini de presentació?

Per a totes les corresponents al mes de març i al primer trimestre de l’any 2020 i el 1er pagament a compte de l’Impost sobre Societats de l’any 2020 només per als contribuents amb un volum d’operacions no superior a 600.000 euros en l’any 2019.

 

Per a la resta de contribuents NO s’ha aprovat cap ampliació de terminis. Pel que, les declaracions d’aquests contribuents continuen tenint com a data límit de presentació el proper dia 20 d’abril.

 

Aquesta ampliació no es podrà aplicar als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal.

 

Quin és el nou termini de presentació ?

Totes les declaracions que s’havien de presentar fins el dia 20 d’abril, es podran presentar fins el dia 20 de maig.

 

I el termini per domiciliar el pagament d’aquestes declaracions també s’amplia del dia 15 d’abril al dia 15 de maig.

 

Per les declaracions tributàries corresponents al mes de març i al primer trimestre de l’any 2020 tenim dos terminis diferents de presentació i pagament?

SÍ. Per a totes les declaracions dels contribuents amb un volum d’operacions no superior a 600.000 euros en l’any 2019, la data límit de presentació i pagament és el dia 20 de maig.

 

I per a la resta de contribuents la data límit de presentació i pagament és el dia 20 d’abril.

 

Quan es farà el càrrec bancari corresponent a les declaracions amb termini màxim de presentació 20 de maig?

El dia 20 de maig, independentment de si en el moment en què es va presentar l’impost el termini màxim era el dia 20 d’abril.

 

Així, per exemple, una declaració d’IVA presentada el dia 8 d’abril i que en aquell moment tenia data de pagament el dia 20 d’abril ara, automàticament, la nova data de pagament serà el dia 20 de maig.

 

El Reial Decret-Llei 14/2020 ha aprovat alguna altra mesura d’ajornament, ampliació de terminis o reducció d’impostos?

  1. L’única mesura tributària que ha aprovat el Reial Decret-Llei és l’ampliació de terminis abans esmentada.

 

Continuem vigilant les novetats amb transcendència fiscal que es puguin aprovar en els propers dies i els informarem puntualment de les mateixes.

 

Com sempre, quedem a la seva disposició davant de qualsevol dubte o aclariment en relació amb aquest tema.

 

Josep Bundó i Gelada

Assessor fiscal