març
30

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 12. 30.03.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

Benvolguts clients,

 

Si vostès continuen amb el desenvolupament de la seva activitat econòmica o empresarial, per tenir un caràcter essencial o pel fet de proveir servei o subministrament a una empresa que realitza una activitat de caràcter essencial, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 10/2020, sobre el permís retribuït recuperable (aprovat ahir pel Govern de l’Estat i publicat avui en el Butlletí Oficial (BOE)), li volem fer avinent uns models de certificació actualitzats amb la finalitat de poder justificar els desplaçaments que els seus treballadors es vegin obligats a realitzar, a partir del dia d’avui, al vostre centre de treball (model 1) o bé al centre de treball de l’empresa per la que vostès prestin serveis (model 2). Li adjuntem també un model de certificat (model 3) que seria convenient que pogués subscriure l’empresa a qui vostès proveeixen serveis, si això suposa el desplaçament dels vostres treballadors al seu centre de treball, per tal de deixar deguda constància de l’existència d’una relació de prestació de serveis entre les dues empreses i la necessitat de desplaçament de treballadors d’una empresa a l’altra.

Model 1 – CERTIFICAT ACREDITATIU DESPLAÇAMENT PERSONAL CENTRE PROPI RDL 10.2020. DESCARREGA AQUÍ

Model 2 – CERTIFICAT ACREDITATIU DESPLAÇAMENT A CENTRE EMPRESA ESSENCIAL RDL 10.2020 DESCARREGA AQUÍ

Model 3 – CERTIFICAT ACREDITATIU DESPLAÇ. PER EXTERNALITZACIÓ TREBALLS EMPRESA ESSENCIAL RDL 10.2020. DESCARREGA AQUÍ

Per qualsevol dubte o comentari estem a la seva disposició i els continuarem informant de qualsevol novetat que hi hagi en aquest sentit.

 

Atentament,

 

Àrea de Comunicació