Més de quaranta anys d’experiència assessorant en aspectes econòmics, fiscals i legals l’empresa familiar i la seva evolució generacional ens fan valer el compromís que tenim amb ells.

 • Gestió constitució societat, redacció contractes, escriptures (+ info)
 • Gestió apoderaments i certificats digitals (+ info)
 • Optimització Patrimonial Familiar (+ info)
 • Planificació Successòria (+ info)
 • Consultoria  en la transmissió generacional de negocis (+ info)
 • Obligacions tributàries: Hisenda, Generalitat, Municipal (+ info)
 • Serveis comptables (+ info)
 • Assessorament fiscal (+ info)
 • Assessorament economicofinancer (+ info)
 • Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments de Comprovació Tributària. (+ info)
 • Processos compravenda (Tax Due Diligence) (+ info)
 • Gestió de les nòmines (+ info)
 • Consultoria laboral (+ info)
 • Consultoria Recursos Humans (+ info)
 • Prevenció de riscos laborals (+ info)
 • Prevenció de riscos Penals (Compliance) (+ info)
 • Responsabilitat civil: Assegurances (+ info)
 • Servei advocats (+ info)

Vols que t’ajudi?
Seré el teu gestor 

Àlex Soldevila
Àrea Fiscal Empresa Familiar

  NOTÍCIES RELACIONADES

  L’EMPRESA FAMILIAR: EL CONSELL DE FAMÍLIA I EL PROTOCOL FAMILIAR

  Una empresa familiar es pot definir de diverses maneres, però en qualsevol de les definicions l’aspecte clau és que una família, o vàries conjuntament, exerceixen el control sobre una determinada empresa. Aquesta modalitat d’empresa representa gairebé el 90% del teixit empresarial del nostre país i és la que genera la major part de l’ocupació privada. […]

  Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats

  Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una [...]

  LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021

  El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” [...]