Més de quaranta anys d’experiència assessorant en aspectes econòmics, fiscals i legals l’empresa familiar i la seva evolució generacional ens fan valer el compromís que tenim amb ells.

 • Gestió constitució societat, redacció contractes, escriptures (+ info)
 • Gestió apoderaments i certificats digitals (+ info)
 • Optimització Patrimonial Familiar (+ info)
 • Planificació Successòria (+ info)
 • Consultoria  en la transmissió generacional de negocis (+ info)
 • Obligacions tributàries: Hisenda, Generalitat, Municipal (+ info)
 • Serveis comptables (+ info)
 • Assessorament fiscal (+ info)
 • Assessorament economicofinancer (+ info)
 • Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments de Comprovació Tributària. (+ info)
 • Processos compravenda (Tax Due Diligence) (+ info)
 • Gestió de les nòmines (+ info)
 • Consultoria laboral (+ info)
 • Consultoria Recursos Humans (+ info)
 • Prevenció de riscos laborals (+ info)
 • Prevenció de riscos Penals (Compliance) (+ info)
 • Responsabilitat civil: Assegurances (+ info)
 • Servei advocats (+ info)

Vols que t’ajudi?
Seré el teu gestor 

Àlex Soldevila
Àrea Fiscal Empresa Familiar

  NOTÍCIES RELACIONADES

  Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats

  Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una [...]

  LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021

  El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” [...]

  ES PRORROGA MIG ANY MÉS L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR UN POSSIBLE CONCURS DE CREDITORS

  El proppassat dia 24 de novembre fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre, pel que es prorroguen determinades mesures per tal d’afavorir la recuperació econòmica. D’entre aquestes mesures volem posar de relleu aquelles que tenen una naturalesa concursal o societària. LA NOVA MORATÒRIA CONCURSAL. En primer lloc, [...]