Amb un equip d’assessors fiscals i advocats experts en empresaris individuals i professionals Ribas Àlvarez ofereix un servei integral i personalitzat per atendre totes les necessitats de l’activitat dels autònoms.

Disposem d’un equip especialitzat d’assessors i consultors experts en gestionar professionals del sector sanitari. Treballem amb una atenció personalitzada a les necessitats sol·litades.

Ribas Àlvarez assessora fiscalment a col·legis professionals des de fa més de trenta anys, així com assessora els professionals atenent les seves necessitats empresarials des de l’inici.

Ribas Àlvarez dona molta importància a tenir el client informat. Per això organitzem jornades formatives per tal d’informar de novetats fiscals o legals que els és d’interés.

A Ribas Àlvarez trobaràs assessors especialitzats en tots els serveis necessaris per al desenvolupament de la teva activitat econòmica:

 • Preparació alta activitat empresarial IAE (+ info)
 • Alta activitat autònom Seguretat Social (+ info)
 • Gestió apoderaments i certificats digitals (+ info)
 • Assessorament fiscal (+ info)
 • Obligacions tributàries: Hisenda, Generalitat, local (+ info)
 • Anàlisi situació economicofinancera (+ info)
 • Sol·licitud llicències i patents (+ info)
 • Gestió de taxes municipals, autonòmiques i estatals (IBI, taxa turística, etc.) (+ info)
 • Gestió de les nòmines (+ info)
 • Consultoria laboral (+ info)
 • Prevenció de riscos laborals (+ info)
 • Responsabilitat civil: Assegurances (+ info)
 • Redacció contractes, escriptures (+ info)
 • Servei advocats (+ info)
 • Elaboració i legalització de la comptabilitat (+ info)

Vols que t’ajudi?
Seré la teva gestora personal

Marta Oduber
Àrea Fiscal Autònoms

  NOTÍCIES RELACIONADES

  Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats

  Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una [...]

  LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021

  El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” [...]

  ES PRORROGA MIG ANY MÉS L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR UN POSSIBLE CONCURS DE CREDITORS

  El proppassat dia 24 de novembre fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre, pel que es prorroguen determinades mesures per tal d’afavorir la recuperació econòmica. D’entre aquestes mesures volem posar de relleu aquelles que tenen una naturalesa concursal o societària. LA NOVA MORATÒRIA CONCURSAL. En primer lloc, [...]