Gestoria per a autònoms

Amb un equip d’assessors fiscals i advocats experts en empresaris individuals i professionals Ribas Àlvarez ofereix un servei integral i personalitzat en assessoria i gestoria per a autònoms per atendre totes les necessitats de l’activitat.

Disposem d’un equip especialitzat d’assessors i consultors experts en gestionar professionals del sector sanitari. Treballem amb una atenció personalitzada a les necessitats sol·litades.

Ribas Àlvarez assessora fiscalment a col·legis professionals des de fa més de trenta anys, així com assessora els professionals atenent les seves necessitats empresarials des de l’inici.

Donem molta importància a tenir el client informat, garantint un tracte personal i directe. Per això, organitzem jornades formatives per tal d’informar de novetats fiscals i legals del seu interés.

A Ribas Àlvarez disposem d’assessors especialitzats en tots els serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat econòmica autònoma:

Assessorament fiscal i gestió tributària per autònoms

A Ribas Àlvarez disposem d’un departament especialitzat en Assessorament Fiscal i Gestió Tributària per autònoms on oferim els serveis i les gestions relacionades amb aquest àmbit per tal de garantir el correcte compliment de les obligacions fiscals aplicades a l’activitat empresarial autònoma:

 • Preparació alta activitat empresarial IAE
 • Gestió de poders i certificats digitals
 • Obligacions tributàries: Hisenda, Generalitat, local
 • Gestió de taxes municipals, autonòmiques i estatals (IBI, taxa turística, etc.)
 • Assessorament fiscal
 • Consultoria laboral
 • Elaboració i legalització de la comptabilitat

Assessorament i gestió laboral

Oferim un servei d’Assessorament i Gestió Laboral per autònoms on ajudem als petits empresaris amb les gestions relacionades entre els treballadors i les administracions:

 • La gestió i confecció de nòmines
 • Donar d’alta l’activitat autònoma a la Seguretat Social
 • Confecció de declaracions de retencions
 • Tramitació de llibres laborals

Consultoria financera

Disposem d’un equip d’experts financers que ofereixen assessorament, gestió i consultoria sobre l’àrea financera de l’activitat empresarial autònoma, per tal d’ajudar a confeccionar un control comptable:

 • Anàlisi de situació economicofinancera
 • Disseny d’un pla comptable
 • Elaboració d’informes financers
 • Pla de tresoreria i Viabilitat
 • Due diligence
 • Planificació economicofinancera

Prevenció de riscos laborals

Assessorem els petits empresaris amb totes les activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals per tal de poder dur a terme la seva activitat i elaborem pressupostos de manera modular per calcular aquesta despesa:

 • Cursos de formació en prevenció de Riscos Laborals
 • Avaluació de riscos
 • Reconeixement mèdic de Salut Laboral
 • Contracte de Servei de Prevenció

Àrea de corredoria d’Assegurances per autònoms

Ribas Àlvarez ofereix un servei de Consultoria de Riscos i Corredoria d’Assegurances on oferim les millors solucions pel que fa a la contractació d’assegurances per autònoms per tal de garantir la tranquil·litat de l’assegurat en tots els seus àmbits, personals i empresarials.

 • Responsabilitat civil
 • Assegurances Personals
 • Assegurances de danys o patrimonials
 • Responsabilitat contaminació medi ambient

Advocats per autònoms

Amb una experiència de més de 35 anys en el el sector de l’assessoria juridicomercantil, Ribas Alvarez disposa d’un equip professional expert en les diferents àrees del Dret que poden intervenir en el desenvolupament de l’activitat laboral i personal de l’autònom de naturalesa jurídica.

 • Redacció de contractes, escriptures
 • Servei d’advocats

Assessoria per autònoms

A Ribas Àlvarez, la nostra experiència ens avala, disposem d’un equip especialitzat d’assessors i consultors experts per gestionar tota mena d’activitats que poden intervenir en el desenvolupament i el progrés de l’activitat autònoma d’un empresari o emprenedor. Treballem amb una atenció personalitzada a les necessitats sol·licitades oferint les millors solucions als nostres clients perquè puguis desenvolupar els seus projectes amb total seguretat i tranquil·litat de disposar-ho tot en ordre davant els òrgans autoritaris.

Vols que t’ajudi?
Seré la teva gestora personal

Marta Oduber
Àrea Fiscal Autònoms

  NOTÍCIES RELACIONADES

  Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats

  Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una [...]

  LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021

  El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” [...]

  ES PRORROGA MIG ANY MÉS L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR UN POSSIBLE CONCURS DE CREDITORS

  El proppassat dia 24 de novembre fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre, pel que es prorroguen determinades mesures per tal d’afavorir la recuperació econòmica. D’entre aquestes mesures volem posar de relleu aquelles que tenen una naturalesa concursal o societària. LA NOVA MORATÒRIA CONCURSAL. En primer lloc, [...]