Amb una experiència acumulada de més de 35 anys en el sí de l’assessoria i consultoria d’empreses Ribas·Àlvarez, l’àrea jurídica s’ha consolidat com un despatx d’advocats – Ribas Àlvarez advocats- integrat a l’estructura organitzativa del Grup Ribas Àlvarez.

Compta amb el suport i l’estreta col·laboració dels demés professionals del Grup, assessors fiscals, comptables auditors i assessors laborals.

 • Gestió constitució societat, redacció contractes, escriptures (+ info)
 • Gestió apoderaments i certificats digitals (+ info)
 • Serveis comptables (+ info)
 • Assessoment fiscal (+ info)
 • Obligacions tributàries: Hisenda, Generalitat, Municipal (+ info)
 • Serveis comptables (+ info)
 • Assessorament economicofinancer (+ info)
 • Operacions Vinculades Entre Empreses del Grup (Transfer Pricing) (+ info)
 • Racionalització de l’Estructura Corporativa (+ info)
 • Anàlisi i Gestió Fiscal de les Operacions de Reestructuració Empresarial (+ info)
 • Assessorament Especialitzat en Operacions Immobiliàries (+ info)
 • Processos compravenda (Tax Due Diligence) (+ info)
 • Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments de Comprovació Tributària. (+ info)
 • Gestió de les nòmines (+ info)
 • Consultoria laboral (+ info)
 • Consultoria Recursos Humans (+ info)
 • Prevenció de riscos laborals (+ info)
 • Prevenció de riscos Penals (Compliance) (+ info)
 • Responsabilitat civil: Assegurances (+ info)
 • Servei advocats (+ info)

Vols que t’ajudi?
Seré el teu advocat

Joan Vidal
Ribas·Alvarez advocats

  NOTICÍES RELACIONADES

  REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL

  PRINCIPALS NOVETATS DE LA NOVA REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL Amb l’objectiu d’incorporar al Dret espanyol la Directiva europea 2019/1023, sobre reestructuracions i insolvències, el dia 6 de setembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del Text Refós de la Llei Concursal, […]

  ADMINISTRADORS SOCIETARIS: LLEIALTAT I CONFLICTE D’INTERÈS

  El deure de lleialtat que s’exigeix als administradors, va profundament lligat a evitar situacions de conflicte d’interès, en el present article pretenem donar llum a aquests dos conceptes. El deure de lleialtat imposa a l’administrador l’obligació de vetllar, en qualsevol cas, per l’interès social. Quines són les obligacions derivades del deure de lleialtat? L’art. 228 […]

  SENTÈNCIA TC 37/2022 SOBRE LA LLEI QUE REGULA EL PREU DEL LLOGUER

  Publicada al BOE de 8 d’abril de 2022  la Sentència del Tribunal Constitucional que anul.la part dels articles de la llei catalana que regula el preu del lloguer  El dia 8 d’abril de 2022, es va publicar al BOE la Sentència nº 37/2022, de 10 de març, que estima parcialment  el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel […]