Amb una experiència acumulada de més de 35 anys en el sí de l’assessoria i consultoria d’empreses Ribas·Àlvarez, l’àrea jurídica s’ha consolidat com un despatx d’advocats – Ribas Àlvarez advocats- integrat a l’estructura organitzativa del Grup Ribas Àlvarez.

Compta amb el suport i l’estreta col·laboració dels demés professionals del Grup, assessors fiscals, comptables auditors i assessors laborals.

 • Gestió constitució societat, redacció contractes, escriptures (+ info)
 • Gestió apoderaments i certificats digitals (+ info)
 • Serveis comptables (+ info)
 • Assessoment fiscal (+ info)
 • Obligacions tributàries: Hisenda, Generalitat, Municipal (+ info)
 • Serveis comptables (+ info)
 • Assessorament economicofinancer (+ info)
 • Operacions Vinculades Entre Empreses del Grup (Transfer Pricing) (+ info)
 • Racionalització de l’Estructura Corporativa (+ info)
 • Anàlisi i Gestió Fiscal de les Operacions de Reestructuració Empresarial (+ info)
 • Assessorament Especialitzat en Operacions Immobiliàries (+ info)
 • Processos compravenda (Tax Due Diligence) (+ info)
 • Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments de Comprovació Tributària. (+ info)
 • Gestió de les nòmines (+ info)
 • Consultoria laboral (+ info)
 • Consultoria Recursos Humans (+ info)
 • Prevenció de riscos laborals (+ info)
 • Prevenció de riscos Penals (Compliance) (+ info)
 • Responsabilitat civil: Assegurances (+ info)
 • Servei advocats (+ info)

Vols que t’ajudi?
Seré el teu advocat

Joan Vidal
Ribas·Alvarez advocats

  NOTICÍES RELACIONADES

  CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE HABITUAL

  PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE HABITUAL Seguint amb les mesures que estableix el Reial Decret Llei 20/2022 de 27 de desembre de 2022 en matèria d’arrendament d’habitatge, el seu article 71, torna a preveure una pròrroga extraordinària per sis mesos de determinats contractes d’arrendament. Aquesta mesura no és nova, ja que des del març […]

  BONIFICACIÓ DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER L’ADQUISICIÓ DE L’HABITATGE DEL CAUSANT

  L’ACTUAL CRITERI DE L’ADMINISTRACIÓ EN L’APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ PER L’ADQUISICIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL DEL CAUSANT A L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS Dins la normativa de l’Impost sobre Successions i Donacions hi ha prevista la bonificació de la quota tributària per l’adquisició de l’habitatge habitual del causant. Aquesta bonificació es pot aplicar sempre que es […]

  EL DRET DE SEPARACIÓ DEL SOCI PER FALTA DE DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS

  Què és el dret de separació del soci per falta de distribució de dividends? L’art. 348 bis de la Llei de Societat de Capital (LSC) reconeix al soci una causa de separació especifica basada en la falta de distribució de dividends de la societat que ha obtingut beneficis, de manera que el soci que hagués […]