febrer
3

L’Agència Tributària facilitarà esborranys de les declaracions mensuals d'Iva a determinats contribuents - Ribas Àlvarez

Ja portem dos anys i mig des de l’entrada en vigor del S.I.I. (Subministrament Immediat d’Informació). Durant aquest temps l’Agència Tributària ha millorat molt el control de les declaracions d’IVA dels contribuents que porten els llibres registre d’IVA a través d’aquest sistema. Aquest major control s’ha traduït en molts de requeriments d’informació i propostes de liquidació provisional en un termini de temps molt breu des de la presentació de la declaració per part del contribuent.

Ara l’Agència Tributària fa un pas mes en aquest control. A partir d’avui 3 de febrer, determinades empreses acollides al S.I.I. podran comprovar a través de la pàgina web de l’Agència Tributària quin és el seu esborrany de declaració que ha preparat l’Agència Tributària en base als llibres registre.

 

Quins contribuents podran consultar el seu esborrany de declaració d’IVA ?

Aquest esborrany de declaració només està disponible per aquells contribuents que estiguin donats d’alta en el REDEME (Registre de devolució mensual) però que NO tinguin la condició de gran empresa (import net de xifra de negocis en l’any 2019 superior a 6.010.121,04 d’euros).

Per tant, les grans empreses NO podran consultar el seu esborrany de declaració d’IVA.

 

Quina serà la primera declaració d’IVA que es podrà consultar l’esborrany ?

La declaració corresponent al mes de gener de 2020.

 

L’esborrany es podrà modificar i acceptar-lo una vegada modificat?

Sí. L’esborrany preparat per l’Agència Tributària es podrà modificar per part del contribuent en el cas que hi hagi algun error.

I una vegada modificat l’esborrany es podrà acceptar i presentar-lo directament a través de l’Agència Tributària.

 

Es podran continuar presentant les declaracions com fins ara o només serà possible la presentació a través de l’esborrany preparat per l’Agència Tributària?

L’esborrany preparat per l’Agència Tributària es només una eina d’ajuda. NO hi ha cap obligació de presentar les declaracions d’IVA  a través de la confirmació i/o modificació de l’esborrany.

Actualment l’esborrany de declaració només es pot utilitzar per determinats contribuents i té unes utilitats molt concretes, però des de l’Agència Tributària s’està treballant per ampliar les seves utilitats i també els contribuents que podran utilitzar-lo. Convé recordar que quan el mes de juliol de 2017 es va implantar el S.I.I. l’Agència Tributària ja va informar que en el futur estaria disponible aquest esborrany de declaració.

D’altra banda, actualment no està en tramitació cap modificació legislativa que ampliï el  nombre de contribuents que estan obligats a portar els llibres registre d’IVA a través del S.I.I.

Com sempre, quedem a la seva disposició davant de qualsevol dubte o aclariment en relació a aquest tema.

 

Atentament,

Josep Bundó i Gelada

Assessor fiscal