abril
3

RESUM CIRCULARS PUBLICADES PER RIBAS ÀLVAREZ DEL DIA 21 DE MARÇ AL 3 D'ABRIL - Ribas Àlvarez

Resum de les circulars publicades per RIBAS ÀLVAREZ del dia 21 de març al 3 d’abril

 

Des de la publicació al BOE del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, el Grup RIBAS ÀLVAREZ ha publicat diversos comunicats, amb l’objectiu de mantenir informats als nostres clients, de les novetats normatives que s’han produït i les opcions per fer front a la situació actual.

El present resum és un recull de referència de totes les nostres publicacions en el període compres entre el 21 de març i el 3 d’abril, que poden consultar al seu PORTAL DEL CLIENT, per tal de facilitar-ne la seva consulta, els diferents comunicats estan etiquetats amb les següents dades:

  • Àrea d’interès
  • Número de comunicat
  • Data
  • Breu descripció

 

Àmbit tributari

Monogràfic fiscal 04/2020, de data 25 de març, dedicat a les Donacions. Es va considerar d’interès fer incidència en aquest assumpte, degut a les diverses consultes que havíem rebut en relació a la realització de donacions en suport a hospitals, centres d’investigació i entitats assistencials, provocades per l’epidèmia del COVID-19.

 

Comunicat 9: de 27 de març, en el que es dona a conèixer els efectes en la meritació de l’IVA en cas d’incidències en el cobrament dels lloguers.

 

Àmbit laboral

Comunicat 10: de 30 de març, on es resumeixen i interpreten les disposicions del RD 9/2020 pel que s’adopten mesures en l’àmbit laboral en relació als límits en els acomiadaments, interrupció del còmput de la durada dels contractes laborals, limitació de la durada dels ERTO per causes de força major, règim sancionador i reintegrament de les percepcions indegudes, i mesures per l’agilització en la tramitació i abonament de les prestacions per desocupació.

Comunicat 11: de 30 de març, en el que es resumeix el RD 10/2020 dictat en relació al permís retribuït recuperable per als treballadors per compte d’altri que no desenvolupin activitats considerades essencials.

 

 

Mobilitat

Comunicat 12de  30 de març, on es proposen diversos models de certificats de desplaçament per activitats essencials amb l’objectiu d’evitar així incidències amb les autoritats en els seus desplaçaments. S’adjuntaven diversos models de certificat.

 

Treballadors autònoms

Comunicat 13: de 31 de març, que fa referència a l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/307/2020 en relació a la interpretació del permís retribuït per als treballadors autònoms.

 

Àmbit jurídic

Comunicat 14: d’1 d’abril, sobre la Nota interpretativa del Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, que pretén aclarir l’aplicació del RD 10/2020, que regula el permís retribuït recuperable de les persones treballadores per compte d’altri, a les activitats industrials.

 

Atentament,

 

Jordi Bonmatí Roura

Assessor Fiscal i Advocat

RIBAS ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!