març
24

PLANIFICACIÓ DE TRESORERIA - Ribas Àlvarez

Planificació de Tresoreria

La declaració de l’Estat d’Alarma pel COVID-19 té un impacte econòmic molt rellevant i és fonamental saber com minimitzar aquests efectes i, sobretot, garantir aspectes bàsics de l’activitat empresarial, principalment la liquiditat i la gestió de la tresoreria.
Enfront aquesta situació sense precedents, la necessitat de generar i mantenir el circulant suficient s’haurà de prioritzar front la rendibilitat. Per això resulta fonamental que tota empresa sigui quina sigui la seva mida i activitat, estableixi en aquests moments un pla de contingència capaç de neutralitzar els efectes nocius del coronavirus, especialment, per fer front als pagaments i als cobraments.
Per tenir una bona previsió de la tresoreria és important realitzar una projecció amb informació detallada que especifiqui quantes setmanes pot fer front el negoci amb els recursos de què disposa i amb pautes d’actuació per a eventualitats com l’epidèmia actual. Quan es reactivi l’economia, segur que serà amb moltes precaucions i limitacions, el seu impacte a la tresoreria de l´empresa superarà a més d’un trimestre. A més, considerant que el consum tindrà un comportament molt limitat i diferent segons les regularitzacions normatives que es vagin sorgint, s’ha d’elaborar un pla a molt curt termini i amb un control del circuit de informació, per assegurar la liquiditat.
Per realitzar un pla de tresoreria s’ha de tenir en compte les següents variables:

· Tresoreria inicial
+ Cobraments
– Pagaments
= Tresoreria final

 

Cobraments de clients: Revisar els clients pendents de cobrament. Escorçar terminis de cobrament oferint a clients descomptes per pagament anticipat. Agilitzar i facilitar el mitjà de cobrament, així com tenir protocols eficients de facturació.
Buscar opcions de finançament bancari com per exemple descomptar els efectes comercials dels clients, a través de l’operació de descompte comercial, o acomptes de les factures de venda, a través de l’operació de factoring. Gestió de cobertures de tipus de canvi i d’interès. Les modificacions brusques en les cotitzacions de les divises utilitzades per l’empresa o en els tipus d’interès poden suposar una pèrdua important per a les empreses, que s’han de mantenir sota control.
Qualsevol retard, error en els terminis o la possibilitat de no poder accedir a finançament pot provocar tensions de tresoreria.

 Pagaments per aprovisionaments: Es recomana iniciar les negociacions amb els proveïdors per fraccionar els pagaments. Gestionar els pagaments de la manera més eficient a partir de pagarés o confirmings.
Disposar d’estocs reduïts en els magatzems segons la necessitat de consum actual, evitant la immobilització de tresoreria.

 Pagaments de subministres: A partir del Estat d’Alarma, s’han restringit els talls de aigua, llum i electricitat pels col·lectius més vulnerables. Hi ha iniciatives per part de companyies que permetre la flexibilització dels pagaments mitjançant el fraccionament.

 Pagaments de Sous: Negociar mesures laborals conjunturals de conciliació laboral. Ambl’Estat d’Alarma, es pot realitzar un ERTO per Força Major o un ERTO objectiu. Per més informació, poden consultar el comunicat número 4 enviat el dimecres 18 de març “Guia laboral Resum sobre com actuar davant la situació creada pel COVID-19”.

 Pagament de la Seguretat Social: S’està estudiant la suspensió temporal del pagament de cotitzacions a la Seguretat Social, pendent encara la seva aprovació.
Amb la intenció de preservar l’ocupació i fins el 31 de desembre, s’amplien les bonificacions de Seguretat Social amb la intenció de cobrir els contractes dels fixos discontinus de febrer a juny. Aquesta mesura només tindrà aplicació en els sectors de turisme, comerç i hostaleria.

Pagaments d’impostos: Portar una correcta planificació fiscal d’acord al calendarid’impostos. Tots els empresaris individuals i les empreses que no tinguin la consideració de gran empresa, és a dir amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros en l’any 2019 poden demanar ajornaments d’impostos fins a 30.000 euros durant un període de 6 mesos, prèvia sol·licitud i amb bonificació en els tipus d’interès. Poden consultar el comunicat enviat el divendres 13 de març (Informació al dia) “Ajornaments de Deutes Tributaris. Novetats introduïdes pel RDL 7/2020”

Hi ha entitats bancaries que ofereixen un préstec a curt termini destinat a finançar els impostos derivats de l’activitat empresarial.

 Pagament de préstecs: Negociar amb les entitats financeres, períodes de carència. Es permet que les empreses que han rebut préstecs de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa puguin sol·licitar l’ ajornament del pagament principal i/o interessos de l’anualitat en curs.

Pagament per lloguers: Amb les mesures actuals del Govern Espanyol, no hi ha cap demora aprovada en el pagament del lloguer.

La Generalitat, en el marc de les seves competències, ha establert una moratòria en el pagament del lloguer per a tots els arrendataris d’habitatges i locals comercials que siguin persones físiques, del parc d’habitatge administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 Noves inversions: Minimitzar les inversions per garantir la viabilitat de l’activitat. Revisar tots els compromisos i paralitzar tot allò que no tingui un impacte directe en la generació de valor en el curt termini.

 Finançament: Conèixer les fonts de finançament més adequades a la dimensió de la empresa i preveure la necessitat de finançament amb suficient antelació.

El govern ha aprovat una línia d’avals de 100.000 milions d’euros i 2.000 milions d’euros per a empreses exportadores. I l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) podrà ampliar el seu endeutament net en 10.000 milions d’euros per poder atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms.

S’ha aprovat una sèrie de mesures, Plan Acelera PYME, amb l’objectiu de millorar el procés de digitalització de petites i mitjanes empreses, a través de l’entitat Red.es que depèn del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.
Prestació extraordinària per als autònoms per cessament d’activitat per la declaració del Estat d’Alarma. Poden consultar el comunicat 6 i 7, enviat el dijous 19/03 i el divendres dia 20/03, “Mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica” i “Prestacions extraordinàries per als autònoms per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19”.

Arran de la publicació del Real Decret-Llei 8/2020, durant l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs. Poden consultar el comunicat número 5 enviat el dijous dia 19/03 “Incidència de l’Estat d’Alarma COVID-19 en els terminis administratius i judicials”.
Amb una projecció de la tresoreria actualitzada setmanalment amb visió trimestral, es podrà saber i avaluar la situació i prendre les mesures necessàries per fer front als pagaments.

Des de Ribas Àlvarez hem elaborat una plantilla d’excel per fer ús d’un pla de tresoreria de manera àgil. Es pot descarregar AQUÍ.

Si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb el seu assessor.

Atentament,
David Carpena Vilella
Auditor – Assessor Fiscal
Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!