setembre
29

Pla estratègic de la inspecció de treball i seguretat social 2018-2020 per perseguir la figura del "fals autònom" - Ribas Àlvarez

Recentment el Govern de l’Estat va aprovar el pla director per la Inspecció de Treball per als anys 2018-2020 on, entre d’altres objectius, hi ha un pla específic per perseguir la figura del “fals autònom” a les empreses.

Segons darreres informacions, ja han enviat cartes a les empreses revisant la situació de treballadors autònoms a fi de comprovar la legalitat de la seva situació, i reclamar la conversió al règim general si consideren que no reuneixen els requisits per ser autònom.  En una darrera entrevista, el president del govern va afirmar que la Inspecció de Treball ja ha fet aflorar més de 8.000 falsos autònoms que ha obligat a convertir en treballadors de l’empresa. Així mateix, va manifestar que els propers mesos intensificaran l’actuació de la Inspecció en aquesta línia.

És per això, que volem recordar la necessitat de tenir ben enquadrats i legalitzats els autònoms que, bé de forma regular, o bé de forma esporàdica, poden col·laborar amb la nostra empresa i realitzar treballs externs, dins la nostra activitat.

En aquesta línia, i de forma molt resumida, recordar que la figura d’un autònom es concreta en una persona física que realitza una activitat econòmica o professional de forma habitual, personal, directa, per compte propi i de forma lucrativa. Un element clau en la figura del fals autònom és que la seva activitat econòmica estigui fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona (en aquest cas de la nostra empresa).

Alguns dels criteris/indicis que utilitza la inspecció de treball per determinar la figura del “fals autònom”, i on cal ser especialment diligent, són:

1.- CLIENTS: Només es treballa per a un client (l’empresa).

2.- HORARI: Sempre fan el mateix horari i no tenen la facultat de poder-lo variar per iniciativa pròpia.

3.- LOCAL: Treballen part de la jornada o tota la jornada al local del client per no tenir instal·lacions pròpies.

4.- EINES: Poden disposar de  les seves eines de treball, però les eines més cares o complexes són propietat de l’empresa client que els hi cedeix, per tal de fer la seva feina.

5.- FACTURACIÓ: Emeten factures, però el preu és fixat per l’empresa client o es factura exclusivament per hores de feina i no pel resultat de la seva feina.

6.- BENEFICIS: Els ingressos mensuals del “fals autònom” són fixos mes a mes.

7.- AJUDANTS: En cas de ser necessari els “ajudants” del “fals autònom”, són treballadors proporcionats per l’empresa principal.

8.- HISTORIAL PROFESSIONAL DE L’AUTÒNOM:  Abans eren treballadors de l’empresa al règim general i feien la mateixa feina que actualment ocupen com a autònoms.

Donada la infinitat de casuística que cada empresa pot tenir, i la finor de la frontera entre un treballador autònom i un treballador en règim general en alguns supòsits, el més recomanable és estudiar cada cas en concret, i valorar si els autònoms que tenim a la nostra empresa compleixen els requisits legals per ser-ho, reduint així al màxim els riscos legals, i detectant els aspectes que cal corregir.

Cal recordar que, en el cas que ens detectin la figura d’un fals autònom a l’empresa, es poden generar riscos de reclamació d’antiguitats i/o indemnitzacions per acomiadament per part de l’autònom; reclamació de cotitzacions retroactives de 4 anys en el règim general (amb el corresponent recàrrec), i el  canvi de règim a instàncies de la inspecció.

Per tal d’aprofundir i revisar la seva situació, es pot posar en contacte amb el seu assessor laboral per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

David Carbonés i Andorrà – Director del Àrea Laboral

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!