octubre
6

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021 - Ribas Àlvarez

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021

 

Els informem que s’ha publicat al BOE el Reial Decret 817/2021, de 28 de setembre pel qual s’estableix el SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL que s’aplica des de l’1 de setembre 2021, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats de llar.

El SMI 2021 queda fixat en 32,17 euros / dia o 965 euros / mes (14 pagues). Les noves quantitats són aplicables amb efectes retroactius a l’1 de setembre de 2021.

Aquestes quantitats seran vigents entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2021: pujada de 15 euros mensuals. Per tant, aquesta pujada del SMI s’aplicarà a partir de l’1 de setembre de 2021.

De l’1 de gener al 31 d’agost de 2021 segueix vigent la pròrroga temporal del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per al 2020.

 

Quanties SMI 2021:

 

Període Diari 14 pagues 12 pagues Anual
Des d’1 gener 2021 a 31 agost 2021 31,66.-€ 950.-€ 1.108,33.-€ 13.300.-€
Des de 1 setembre 2021 a 31 desembre 2021 32,17.-€ 965.-€ 1.125,83.-€ 13.510.-€

 

Import hora efectiva ………………. 7,55.- €

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui donar lloc a la seva minoració.

El salari mínim està referit a la jornada legal de treball en cada activitat, de manera que si es realitzés una jornada inferior es percebrà la part proporcional.

 

INCREMENT RESPECTE 2020

Les noves quanties representen un increment de l’1,6% respecte a les previstes en el Reial Decret 231/2020, de 4 de febrer, en què es va fixar el salari mínim interprofessional per a 2020.

 

COMPENSACIÓ I ABSORCIÓ

L’increment del salari mínim, d’acord amb el que preveu aquest Reial decret, no afectarà a l’estructura ni a la quantia dels salaris professionals que vinguessin percebent els treballadors, quan aquests salaris en el seu conjunt i còmput anual siguin superiors a aquest salari mínim.

 

TREBALLADORS EVENTUALS I TEMPORERS

Els treballadors eventuals i temporers, quan els seus salaris a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, percebran al costat del salari mínim la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius i de les dues gratificacions extraordinàries, sense que la quantia del salari pugui resultar inferior a 45,70 euros per jornada legal en l’activitat.

 

EMPLEATS DE LA LLAR

El salari mínim interprofessional dels treballadors de la llar que treballin per hores, en règim extern, serà de 7,55 euros per hora efectivament treballada.

 

El seu assessor laboral l’informarà de qualsevol afectació sobre la seva empresa.

 

Atentament,

 

Ribas Àlvarez Gestió Laboral SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!