juny
29

Model 179 Declaració Informativa Trimestral de la cessió d' ús d'habitatges amb fins turístics - Ribas Àlvarez

Nova obligació d’informació per a les persones i entitats intermèdies entre els propietaris i els llogaters d’habitatges amb finalitat turística; exemples: apis, agents immobiliaris i sobretot Plataformes Col·laboratives, com ara airb&b.

El RD 1070/2017, de 29 de desembre introdueix una nova obligació informativa relativa a les cessions d’habitatges turístics, que s’estableix amb fins de prevenció de frau fiscal per a les persones i entitats, en particular “plataformes col·laboratives”, i que facin d’intermediaris en la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics entre el propietari i els llogaters. Aquesta nova obligació declarativa és el model 179 de la cessió d’us d’habitatges amb fins turístics de l’Agencia Tributària Espanyola.

El passat 24 de maig i amb la publicació de l’Ordre HFP/544/2018,  s’aprova definitivament el model 179.

El model 179 de declaració informativa es presentarà exclusivament via internet a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària Espanyola.

La informació a subministrar en aquest model serà, la següent:

A) Identificació del titular o titulars de l’habitatge.

B) Identificació del Immoble, direcció completa, referència cadastral.

C) Nombre de dies de gaudi de l’habitatge amb fins turístics

D) Import percebut, en el seu cas, pel titular cedent de l’ús de l’habitatge.

E) Numero de contracte.*

F) Data inici cessió.

G) Data intermediació de la operació.*

H) Identificació dels mitjans de pagament utilitzat (targeta, transferència…).*

I) Concepte d’Administrador/Òrgan d’Administració.

*La informació continguda a les lletres E/G/ i H són opcionals.

La periodicitat de la declaració serà trimestral, presentant-se durant el mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural.

Excepcionalment  per a l’exercici 2018, la declaració informativa serà anual, i el termini de presentació serà entre l’1 i el 31 de gener de 2019; de l’exercici 2019 en endavant es presentarà trimestralment dins el mateix exercici anual.

Estem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte, en cas que ho considerin convenient.

Publicat per Olga Ginesta Madruga – Àrea de Gestió Administrativa

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!