març
2

L'EMPRESA FAMILIAR: EL CONSELL DE FAMÍLIA I EL PROTOCOL FAMILIAR - Ribas Àlvarez

Una empresa familiar es pot definir de diverses maneres, però en qualsevol de les definicions l’aspecte clau és que una família, o vàries conjuntament, exerceixen el control sobre una determinada empresa. Aquesta modalitat d’empresa representa gairebé el 90% del teixit empresarial del nostre país i és la que genera la major part de l’ocupació privada.

És precisament la importància que té l’empresa familiar en la nostra economia, el que fa del tot necessari que estigui dotada d’una adequada organització que permeti garantir la seva continuïtat i afrontar nous reptes de futur. Sovint, caldrà que aquesta organització no estigui composada només per les estructures de govern tradicionals de les societats, és a dir, per la Junta de Socis o Accionistes i pel Consell d’Administració, sinó també per un òrgan que sàpiga gestionar la relació de la família amb l’empresa familiar. Aquí és on entra en joc el Consell de Família.

Què és el Consell de Família i quina funció té?

Es una estructura formada per un grup de persones que representen a una família empresària (que pot estar integrada per una o més branques familiars), més enllà dels seus socis, i que té la funció de tractar reptes, canvis o conflictes que apareixen a la família en la seva relació amb l’empresa o a la inversa, definir les polítiques familiars en els diferents àmbits de l’empresa, realitzar propostes als seus òrgans de govern, educar els membres de la família en els seus drets i responsabilitats, establir valors, preparar la successió familiar, planificar el patrimoni familiar, definir la política d’inversions, etc.

Quan es considera necessari el Consell de Família?

Es un òrgan de gran utilitat especialment en el cas de famílies empresàries que es troben en el moment de donar el pas a segones o successives generacions, ja que el Consell assegura una relació entre els membres de la família que possiblement ja no viuen sota el mateix sostre, on pot haver-hi diferents generacions i branques familiars, i on és més necessari que mai arribar a consensos sobre com s’ha de gestionar i relacionar amb l’empresa.

Una de les atribucions del Consell de Família és l’elaboració, implementació i actualització del Protocol Familiar

 Què és el Protocol Familiar?

El Protocol Familiar no és altra cosa que un acord marc entre els membres de l’empresa familiar, que regula tant les relacions econòmiques i professionals entre els membres de la família i la pròpia empresa, com la gestió i organització d’aquesta empresa, amb la vocació d’assegurar-ne la seva continuïtat. Una vegada elaborat i subscrit el Protocol familiar, els seus pactes s’hauran de traslladar a diferents documents derivats, ja sigui als estatuts societaris, acords de socis o accionistes, testaments, pactes successoris, capítols matrimonials, donacions, contractes de treball, etc.

Quina eficàcia jurídica té un Protocol Familiar?

Cal dir que el Protocol Familiar és un contracte heterogeni que inclou pactes de molt diferent naturalesa, el que suposa que l’eficàcia de determinats pactes serà diferent a la d’altres. En aquest sentit hi pot haver pactes amb força moral però no legal, pactes de caràcter contractual que creen drets i obligacions exigibles entre els seus signants i fins i tot pactes oposables a tercers, que serien aquells que vinculen als signants i a tercers, en el cas que accedeixin al Registre Mercantil (com ho són aquells que s’inclouen als Estatuts Socials).

Com sempre, estem a la seva disposició per tal d’assessorar-los en aquesta matèria i ajudar-los en la creació de l’estructura organitzativa que sigui més adequada per la seva empresa.

 

Joan Vidal i Vidal

Advocat i Soci Director  

Ribas Àlvarez Advocats

 

Article

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!