febrer
8

Increment de l'IPC en obligacions i contractes - Ribas Àlvarez

Segons la nota de premsa de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del passat 14 de gener de 2022, l’any 2021 s’ha tancat amb una taxa de variació anual de l’IPC del 6’5%, que tothom ha coincidit en assenyalar que és la pujada més alta dels últims trenta anys. Ara bé, com ens afecta?

Què és l’índex de Preus al Consum (IPC)?

Abans de valorar els efectes que pot tenir l’increment d’aquest índex, volem recordar que l’IPC és un índex que mesura l’evolució del preu dels productes i serveis bàsics que es consumeixen a l’Estat espanyol. Els articles que s’inclouen per calcular l’IPC venen determinats per una classificació establerta a nivell internacional i que incorpora 479 articles que es consumeixen habitualment, classificats en 12 grups, ponderats en funció de la seva importància en el pressupost familiar.

Efectes de la pujada de l’IPC

La qüestió és que l’increment de l’IPC té una afectació directa en els productes de consum diari, però també pot afectar a les relacions jurídiques que mantenim amb tercer, com poden ser:

1.- Contractes d’arrendament: solen recollir una clàusula de revisió de la renda pactada en funció de l’evolució anual de l’IPC. En aquest sentit, una vegada transcorreguda cada anualitat de vigència del contracte es pot actualitzar l’import de la renda mensual, en funció de la variació que hagi tingut l’IPC durant el darrer any. Naturalment, la data de revisió anual vindrà determinada per la data en que es va signar el contracte.

2.- Pensions del sistema públic de la Seguretat Social: amb entrada en vigor el dia 1 de gener de 2022 de la llei 21/2021, del 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, l’1 de gener de cada any s’incrementen les pensions d’acord amb la inflació mitjana anual registrada a l’exercici anterior.

3.- Pensions d’aliments per fills/es menors i/o pensions compensatòries: aquestes pensions són normalment considerades obligacions econòmiques que cal actualitzar en funció de l’evolució de l’IPC. La data de l’actualització dependrà del que es reculli en la Sentència o conveni regulador de la separació o el divorci.

4.- Salaris: l’increment de l’IPC també pot tenir una certa incidència en la revisió dels salaris, si bé en aquest cas no hi ha una relació directa, atès que intervenen especialment factors aliens a la inflació, com són els convenis laborals de cada sector empresarial i les circumstàncies específiques de cada empresa o activitat econòmica.

5.- Contractes de serveis o subministraments de durada plurianual: aquests contractes, on s’estableixen obligacions de pagament periòdiques, contenen habitualment una clàusula de revisió de preus en funció de l’increment de l’IPC i que cal tenir molt present.

On podem consultar l’evolució de l’IPC?

Es pot consultar a la pàgina web de l’INE www.ine.es i es publica el dia 15 de cada mes.

Com sempre, la nostra àrea d’advocats està a la seva disposició per assessorar-los i resoldre qualsevol dubte o incidència que pugui esdevenir en les seves relacions jurídiques o contractuals.

Atentament,

Pau Vila Rutllant
Advocat

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!