maig
6

IMPOST CO2 VEHICLES. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA - Ribas Àlvarez

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya. Des de l’1 de maig es pot consultar el padró provisional de l’Impost sobre CO2 (emissions de diòxid de carboni) que meritaran els turismes, furgonetes i motocicletes.

 

A QUI VA ADREÇAT AQUEST IMPOST?

 Els subjectes passius obligats d’aquest impost són les Persones Físiques titulars d’un vehicle i amb domicili fiscal a Catalunya, així com les Entitats Jurídiques i també les entitats mancades de personalitat jurídica que siguin titulars d’un vehicle i que tinguin domicili fiscal a Catalunya.

Així mateix, les persones jurídiques i les entitats mancades de personalitat jurídica que no tinguin domicili fiscal a Catalunya però que tinguin un establiment, una sucursal o una oficina amb vehicles registrats i que consti que estiguin domiciliats a Catalunya.

 

 

PERÍODE IMPOSITIU

De l’1 de gener fins al 31 de desembre de cada any.

 • En el cas de que el vehicle s’hagi adquirit posteriorment a l’1 de gener la quota serà la part proporcional d’aquell any.
 • Si el vehicle s’ha adquirit usat, l’Impost l’haurà de pagar el titular del vehicle a 31 desembre d’aquell any.
 • Si el titular del vehicle és difunt, l’impost l’hauran de pagar els hereus.

 

 

COM ES CALCULA LA BASE

 La base imposable de l’impost es calcularà d’acord amb les dades obtingudes del Registre General de Vehicles de la DGT.

La quota s’aplica a tots els vehicles matriculats i aptes per circulació per carretera.

 • Turismes, motocicletes, quadricicles i tricicles a partir de 95g CO2
 • Furgonetes fins una Massa Màxima de 3500 Kg, a partir de 140g CO2

 

De l’1 de maig al 15 de maig es publicarà el Padró provisional a la pàgina web de la Agència Tributària Catalana. Es podran comprovar les dades del titular i l’element tributari amb DNI del titular i la matrícula del vehicle. Si és titular de més d’un vehicle caldrà el Certificat digital o l’IDCAT, per obtenir l’import total de tots els vehicles.

 

TERMINIS PER LES DIFERENTS GESTIONS I INGRÉS

 • A partir del dia 16 de maig fins el 31 de maig, es podran fer al·legacions si no està d’acord amb la quota.
 • Del dia 16 de maig al 15 de juliol, es podrà demanar la domiciliació.
 • Del dia 1 al 15 de setembre, exposició del Padró definitiu.
 • Del dia 1 al 20 de novembre, començarà el període de pagament.

 

 

EXEMPCIONS DE L’IMPOST

Queden exempts del Impost els següents vehicles:

 • Vehicles de persones amb mobilitat reduïda
 • Vehicles oficials
 • Ambulàncies
 • Vehicles funeraris
 • Vehicles 100% elèctrics
 • Vehicles amb matricula Històrica
 • Vehicles Clàssics, aportant el Certificat de la Federació Catalana de vehicles Històrics
 • Vehicles donats de Baixa definitiva durant el període impositiu o bé Baixa temporal per robatori

 

BONIFICACIONS

2% de bonificació sobre la quota per domiciliació del pagament.

En la primera liquidació també cal que el contribuent hagi optat per rebre las notificacions per mitjans electrònics.

Per poder fer el pagament, en el cas que no s’opti per rebut domiciliat, rebran les instruccions per correu ordinari.

 

Per a poder comprovar i tramitar les al·legacions o domiciliar el Impost, cal disposar del Certificat Digital o bé de l’IDCAT.

 

Des de RIBAS ÀLVAREZ posem a la seva disposició el servei d’obtenció i manteniment del certificat Electrònic.

Per a qualsevol consulta que tingueu al respecte podeu contactar directament amb l’àrea de Gestió de Vehicles, Anna Ramió, al telèfon 972 20 10 14 o bé per correu electrònic a aramio@ribasalvarez.cat.

 

Àrea de Gestió de Vehicles

Ribas Àlvarez Gestió Laboral SLU

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!