Avec plus de 35 ans d’expérience cumulée au sein du cabinet de consultance et de conseils aux entreprises Ribas Àlvarez, le service juridique s’est consolidé comme une étude d’avocats -Ribas Àlvarez Advocats- intégrée à la structure organisationnelle du Groupe Ribas Àlvarez. Elle bénéficie du soutien et de l’étroite collaboration des autres professionnels du groupe, conseillers fiscaux, audits comptables et conseillers du travail.

As-tu besoin d’aide?
Je serai ton avocat

Joan Vidal
Avocat

    ACTUALITÉS LIÉES

    Nova Llei de Contractes del Sector Públic

    El dia 8 de novembre de 2017 fou aprovada la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i entrarà en vigor a partir del proper dia 8 de març de 2018. Aquesta nova llei, que ve a substituir i deroga l’anterior, respon a la necessitat d’incorporar al nostre ordenament jurídic les últimes directives europees en matèria de contractació pública. En [...]

    Novetats en la presentació dels comptes anuals al registre mercantil

    L’Ordre del Ministeri de Justícia JUS/319/2018 del passat 27 de març aprovava, amb efectes immediats, el nous models de Comptes Anuals. Aquests nous models són obligatoris per a tots els exercicis iniciats el dia 1 de gener de 2017 o amb posterioritat a aquesta data. La principal novetat en el nou model és la inclusió [...]