gener
26

Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats - Ribas Àlvarez

Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una transició des d’una situació de pandèmia a una situació de virus endèmic.
Aquestes circumstàncies han fet que l’exercici 2021 no hagi estat precisament un any de plena recuperació econòmica, sinó que hi continua havent una part significativa del teixit econòmic i empresarial que no ha pogut recuperar els nivells òptims d’activitat ni tampoc obtenir les eines o els mitjans adequats per tal de restablir el desequilibri econòmic que els moments més durs de la pandèmia els ha ocasionat. El Govern, lluny d’oferir una solució definitiva davant la situació d’insolvència en la que es veuen immerses moltes empreses o activitats econòmiques, va decidir seguir prorrogant l’obligació que aquestes empreses tindrien de declarar-se en situació de concurs de creditors. L’última moratòria fou aprovada pel Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre i posposa l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs fins al 30 de juny de 2022. Des del nostre punt de vista, aquesta mesura, juntament amb altres com la concessió de crèdits ICO o ajudes directes, només podria ser útil per aquelles empreses que realment són viables i que han tingut un problema puntual de tresoreria, però no per aquelles que realment no ho són. D’aquesta manera es mantenen artificialment en el mercat a empreses que no tenen ni tindran mai la capacitat de retorn del seu endeutament (empreses zombis) i on el transcurs del temps només contribueix a agreujar la seva situació d’insolvència i a fer encara més difícil que els creditors puguin vcobrar el seu deute.
Segons el Govern espanyol, la darrera moratòria concursal es deu a la conveniència de poder disposar de la nova normativa (l’enèsima reforma de la llei concursal), actualment en fase parlamentària, per la que es durà a terme l’adaptació al Dret espanyol de la recent Directiva comunitària sobre reestructuracions i insolvències.
La previsió és que aquesta nova normativa concursal entri en vigor a partir del segon trimestre de 2022 i pensem que suposarà un canvi de paradigma en la forma de gestionar les situacions d’insolvència empresarial, introduint la figura de l’expert reestructurador, que haurà de dissenyar un pla de mesures per tal de fer possible la viabilitat econòmica de l’empresa i evitar la declaració de concurs. Ara bé, en el cas de les anomenades empreses «zombis» creiem que aquesta nova figura no tindrà cap mena de sentit i estan abocades a un procés inevitable de liquidació i extinció.
La qüestió és que comencem un any on ens esperen canvis normatius transcendents i que poden afectar de forma molt directa als nostres clients (la nova llei de l’habitatge, la modificació de la llei de cadena alimentària, la implantació dels valors de referència en les operacions immobiliàries, la llei de creació i creixement d’empreses, l’entrada en vigor de la reforma de la llei de defensa de consumidors i usuaris, la reforma laboral, etc.).
Des de Ribas Àlvarez hem de dir que estem preparats per afrontar els nous reptes que ens presenta aquest any 2022 i volem traslladar tranquil·litat als nostres clients, així com el nostre compromís que estarem en tot moment al seu costat

 

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!