Josep Bundó Gelada

Llicenciat en Econòmiques

Soci.

Membre de l´AEDAF i Col.legi d’Economistes de Catalunya.

Dirigeix i organitza l’equip de tècnics i assessors fiscals especialitzats en Grans Empreses dins l’Àrea d’Assessorament Fiscal i Gestió Tributària de Societats.