Jordi Domènech Barbosa

Diplomat en Ciències Empresarials

Soci.
Auditor de comptes.
Assessor fiscal.
Dirigeix i coordina les oficines de les zones de la Garrotxa i Ripollès.