Joan Ernest Ribas Donato

Llicenciat en Ciències econòmiques i empresarials -Comerç Internacional

Soci.
Assessor Fiscal.

Economista. Assessor fiscal nacional i internacional.

Comerç i inversió Internacional. Consultor Financer.

Idiomes: Anglès, Francès, Portuguès.

Forma part de l’Equip directiu i està especialitzat en la internacionalització de les empreses dins l’àrea d’Assessorament i Gestió Tributària de Societats.