Carles Roura Ferrer

Diplomat en Ciències Empresarials

Soci.
Conseller Delegat i Director Àrea PIMEs.
Dirigeix i coordina l’equip de tècnics i assessors especialitzats en PIMEs dins l’Àrea d’Assessorament i Gestió Tributària de Societats, així com l’equip de Serveis Comptables.