With accumulated experience of over 35 years advising and providing consultancy to companies, the Ribas Àlvarez  department of lawyers has been consolidated as a law firm – Ribas Àlvarez  Advocats – integrated into the organizational structure of the Ribas Àlvarez  group.

It has the support and close collaboration of the other professionals in the group, including tax advisers, auditors and employment advisers.

Do you need help?
I will be your lawyer

Joan Vidal
Ribas·Alvarez lawyer

    RELATED NEWS

    Nova Llei de Contractes del Sector Públic

    El dia 8 de novembre de 2017 fou aprovada la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i entrarà en vigor a partir del proper dia 8 de març de 2018. Aquesta nova llei, que ve a substituir i deroga l’anterior, respon a la necessitat d’incorporar al nostre ordenament jurídic les últimes directives europees en matèria de contractació pública. En [...]

    Novetats en la presentació dels comptes anuals al registre mercantil

    L’Ordre del Ministeri de Justícia JUS/319/2018 del passat 27 de març aprovava, amb efectes immediats, el nous models de Comptes Anuals. Aquests nous models són obligatoris per a tots els exercicis iniciats el dia 1 de gener de 2017 o amb posterioritat a aquesta data. La principal novetat en el nou model és la inclusió [...]