We advise on investment, trade and international taxation at the same time as we form companies abroad. We review and enforce agreements to avoid double taxation, always counting on the specialized support of our team of lawyers.

We provide guidance in exporting/importing successfully and in the long term.

 • Analysis of export activity cost management.
 • Development of external image and diagnosis of export potential.
 • Operational advice: negotiations, liens, contracts, taxation, training.
 • Implementation of international marketing strategy.
 • Establishment of a trade network abroad; carry out an expansion possibility study
 • Assessment of trade operations; means of payment and cost coverage
 • Employment Consultancy Services (+ info)
 • Labour risk prevention (+ info)
 • Criminal risk prevention (Compliance) (+ info)
 • Civil liability: Insurance (+ info)
 • Legal services (+ info)

Do you need help?
I will be your personal manager

Joan Ernest Ribas
International Fiscal Area

  RELATED NEWS

  APUNTA’T!! Jornada tècnica i pràctica sobre el Registre de Jornada – 23 de maig 2019 de 9.15h -12h

  Jornada tècnica sobre l’aplicació del Registre de Jornada per als treballadors a partir del mes de maig: possibles opcions i enfocament de futur Aquest mes de maig ha entrat en vigor l’obligació de registrar la jornada de treball de tots els treballadors. Fins ara únicament s’havien de registrar les jornades parcials. A partir de l’entrada [...]

  Asessor Fiscal Informació al dia – Gener 2018

  Durant el mes de desembre de 2017 es va modificar el Reial Decret 635/2014 en el qual es desenvolupava la metodologia de pagament a proveïdors per part de les Administracions Públiques. Concretament, es va modificar el mètode de càlcul del termini mig de pagament i que, en alguns casos, pot fer que aquests s’allarguin. El RD [...]

  Jornada sobre empreses emergents i finançament

  RIBAS ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS vam participar a la jornada de l'1 de febrer, del sector de les startup a banda i banda dels Pirineus, amb les Cambres de Comerç d’Andorra, de Lleida i de Perpinyà, en el marc d’un programa europeu (FEDER) oriendada a pimes anomenat CCI PirineusMed, a l’Auditori de Girona. Aquesta jornada ens va [...]