LEGAL DISCLAIMER

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el domini  de ribasalvarez.cat pertanyen a Ribas Àlvarez Assessors i Consultors, SL, amb domicili al c/Sèquia, 7 3a planta 17001 Girona amb telèfon +34 972 210 673, correu electrònic assessoria@ribasalvarez.cat i NIF B55147912.

La Web ribasalvarez.cat inclou les següents empreses:

Empresa NIF Adreça
RIBAS ALVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL B55147912 C/ Sèquia, 7 17001 Girona
RIBAS ALVAREZ GESTIO LABORAL, SL B17354846 C/ Sèquia, 7 17001 Girona
ASSESSORIA RIBAS ALVAREZ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL B17679796 C/ Sèquia, 7 17001 Girona
CENTRE PROFESSIONAL D’EMPRESA 2010, SLU B17732942 C/ Sèquia, 7 17001 Girona

El grup d’empreses el denominarem, en endavant RIBAS ALVAREZ

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de RIBAS ALVAREZ o de terceres persones amb qui RIBAS ALVAREZ ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. RIBAS ALVAREZ difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. RIBAS ALVAREZ adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de RIBAS ALVAREZ.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. RIBAS ALVAREZ no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a ribasalvarez.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. RIBAS ALVAREZ no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

RIBAS ALVAREZ declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. RIBAS ALVAREZ no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per RIBAS ALVAREZ.

Autorització per enllaçar amb ribasalvarez.cat

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!