May
17

APUNTA'T!! Jornada tècnica i pràctica sobre el Registre de Jornada - 23 de maig 2019 de 9.15h -12h - Ribas Àlvarez

Jornada tècnica sobre l’aplicació del Registre de Jornada per als treballadors a partir del mes de maig:
possibles opcions i enfocament de futur
Aquest mes de maig ha entrat en vigor l’obligació de registrar la jornada de treball de tots els treballadors.
Fins ara únicament s’havien de registrar les jornades parcials. A partir de l’entrada en vigor de la nova obligació, també serà necessari registrar la jornada dels treballadors a temps complert. En concret i amb independència de la mida de la seva empresa, haurà de realitzar un registre diari de la jornada de tots els seus empleats (fixos, temporals, a temps parcial i a jornada completa) amb indicació de l’hora concreta d’inici i de final de la jornada i les seves interrupcions (si la seva empresa té empleats amb jornada partida, ha de reflectir l’hora d’entrada i de sortida tant del matí com de la tarda).
Bàsicament la nova regulació ens farà registrar les entrades i sortides a la feina per determinar la jornada real diària i la jornada de cada mes.
La nova regulació, en cap moment especifica com haurà de ser aquest registre, deixant a futures regulacions dels convenis col·lectius (a dia d’avui no està regulat per cap conveni), acords amb els representants dels treballadors o a la llibertat d’elecció de l’empresa, el format que s’acabi aplicant per fer els registres.
Per tant, a dia d’avui hi ha total llibertat per determinar com fer el registre, bé sigui per mitjans informàtics (tipus fitxador) o mitjançant un registre manual.
Aquesta situació ens genera certa incertesa, que a mida que aquesta mesura es vagi aplicant podrem anar resolent i modulant, mitjançant futures regulacions via convenis col·lectius, criteris que determini la inspecció de treball o criteris jurisprudencials dels tribunals.
Mentrestant, hem de començar a aplicar-ho, tot i que que cada empresa tindrà dubtes interpretatius, particularitats i problemàtiques a resoldre.
És en aquest context i amb l’afany de resoldre al màxim possible aquests dubtes i a l’hora poder compartir informació entre diferents tipus d’empreses i casuístiques, que hem preparat UNA JORNADA TÈCNICA per al proper dijous 23 de maig, de les 9:15h a les 12h, en les nostres instal·lacions.
Objectiu de la jornada:
 Aspectes tècnics de la nova normativa: valorar la nova normativa i les diferents opcions per al seu compliment.
 Estudiar les diferents casuístiques que ens podem trobar a les empreses.
 Presentar alguns exemples de registres manuals o semi-manuals.
 Fer una Demo del nostre programa de control de presència per qui vulgui valorar, en un futur, l’opció d’implantar un sistema d’aquest tipus.
 Possibles enfocaments estratègics de futur per millorar la gestió dels temps de treball des de l’àmbit de la gestió dels Recursos Humans: com millorar la gestió del temps; gestió de l’absentisme; distribució irregular de la jornada; conciliació de la vida laboral i familiar.
Per confirmar la vostra assistència a la jornada ho podeu fer a través dels mitjans habituals: per correu electrònic secretaria@ribasalvarez.cat o per telèfon al número 972 210 673.
Per a qualsevol dubte que us pugui sorgir al respecte, poden posar-se en contacte amb el vostre assessor laboral.

Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL

Ribas Àlvarez Gestió Laboral SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!