novembre
15

ELS PASSATGERS AERIS TENEN DRET A COMPENSACIÓ EN CAS DE DENEGACIÓ ANTICIPADA D’EMBARCAMENT - Ribas Àlvarez

Avui analitzarem la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sala Vuitena, en l’Assumpte C‑238/22 (LATAM), de 26 d’octubre de 2023 (ECLI:EU:C:2023:815). Documents relacionats: EUR-LexInfoCuriaComunicat de premsa núm. 162/23

PER QUÈ ÉS IMPORTANT AQUESTA SENTÈNCIA DEL TJUE?

El TJUE fa un pas important en la protecció dels consumidors, perquè, a partir d’ara, les companyies hauran de compensar als passatgers en cas de denegació anticipada d’embarcament, inclòs si no s’han presentat a la facturació i han estat informats de la denegació dues setmanes abans de l’hora de sortida prevista del vol.

QUINS SÓN ELS FETS I MOTIUS DEL CAS?

Segons la sentència, FW va reservar amb Latam Airlines vols d’anada i tornada entre Fráncfort del Meno i Madrid. El vol d’anada estava programat pel 22 de desembre de 2017 i el de tornada pel 7 de gener de 2018. Davant la impossibilitat de facturar en línia en el vol d’anada el 21 de desembre de 2017, FW va contactar amb Latam Airlines. Aquesta li va indicar llavors que havia modificat la seva reserva, unilateralment i sense informar-la prèviament, transbordant-la a un vol anterior, que havia de fer-se el dia 20 de desembre de 2017. En aquesta comunicació, Latam Airlines també va informar a FW que la seva reserva pel vol del 7 de gener de 2018, que havia de fer-se més de dues setmanes més tard, havia estat bloquejada, perquè no havia agafat el vol d’anada. Com a conseqüència d’això, FW va reservar amb un altre transportista aeri tant un vol d’anada com un de tornada, pagant 528,23 euros pels bitllets. No obstant, abans d’iniciar el litigi principal, Latam Airlines li havia abonat un import de 101,55 euros. L’objecte d’aquesta qüestió prejudicial és una compensació fixa de 250 euros que FW reclama a Latam Airlines per la denegació d’embarcament en el vol de tornada.

En primer lloc, l’òrgan jurisdiccional remitent pregunta, en essència, si, d’acord amb la normativa vigent, quan un transportista aeri encarregat d’efectuar un vol que ha informat amb antelació a un passatger que li denegarà l’embarcament contra la seva voluntat en un vol per al qual aquest passatger disposa d’una reserva confirmada, no té el deure de compensar aquest passatger si aquest no s’ha presentat a l’embarcament.

En segon lloc, en cas que es respongui afirmativa a la primera qüestió prejudicial, l’òrgan jurisdiccional remitent pregunta, en essència, si la normativa que estableix una excepció al dret a compensació dels passatgers en cas de cancel·lació d’un vol també és aplicable als supòsits de denegació anticipada d’embarcament.

QUÈ DIU EL TJUE?

Sobre el primer punt, el TJUE recorda que el Reglament núm. 261/2004 va derogar el reglament 295/91, el qual pretenia exclusivament actuar contra la pràctica excessiva de la denegació d’embarcament en un vol regular amb excés de reserva (overbooking). En canvi, el concepte actual de “denegació d’embarcament” omet tota referència a la causa de la denegació d’embarcament. D’aquesta manera, el legislador de la Unió va estendre l’abast del concepte de “denegació d’embarcament”, per incloure tots els supòsits.

Per altra banda, el Tribunal opina que, si bé la normativa actual suggereix que una denegació d’embarcament a un passatger només es pot produir si aquest s’ha presentat a facturació, això no és aplicable en una situació de denegació anticipada d’embarcament. En aquest sentit, és important tenir en compte que l’objectiu del Reglament és garantir un nivell elevat de protecció dels passatgers. Per aquest motiu, el TJUE considera que el passatger no està obligat a presentar-se a facturació, quan el transportista li hagi notificat amb antelació la denegació d’embarcament, contra la seva voluntat, en un vol per al que el passatger disposa d’una reserva confirmada. Per tant, la companyia aèria ha de compensar al referit passatger, a pesar que no s’hagi presentat a l’embarcament.

Pel que fa a la segona pregunta de la qüestió prejudicial, el TJUE concedeix al passatger el dret a gaudir d’una compensació per denegació d’embarcament, tenint en compte la finalitat del Reglament núm. 261/2004, sense que sigui possible aplicar, per analogia, una excepció prevista per a supòsits de cancel·lació de vol a casos de denegació anticipada d’embarcament (cal fer una interpretació estricta).

 

Sergi Calvet Coll

Advocat ICAG núm. 3053

Ribas Àlvarez Advocats

 

Article

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!