febrer
8

Declaració INTRASTAT per a l'exercici 2021 - Ribas Àlvarez

El dia 27 de gener de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HAP/50/2015, de 21 de gener, per la que es fixen els llindars referents a les estadístiques d’intercanvis de béns entre els estats membres de la Unió Europea (Intrastat).

Es mantenen els imports:

  1. Introduccions a la Península i Balears de mercaderies procedents d’altres estats membres de la Unió Europea: 400.000,00 euros.

 

  1. Expedicions a la Península i Balears de mercaderies amb destí a altres estats membres de la Unió Europea: 400.000,00 euros.

S’ha d’informar el VALOR ESTADÍSITIC (casella 19) de cada partida de la declaració. El valor estadístic de les expedicions és el valor de la mercaderia incloent  tributs i gravàmens diferents de l’IVA, més les despeses i l’assegurança de transport en territori espanyol, i el valor estadístic de les introduccions és el valor de les mercaderies més tributs i gravàmens diferents de l’IVA, menys despeses i assegurances de transport en territori espanyol.

A més, els recordem també, que l’obligació de presentar la declaració d’Intrastat neix quan el valor de les expedicions o introduccions durant l’any anterior hagi superat el llindar (400.000,00 euros) o bé quan durant l’any, el valor acumulat d’introduccions o expedicions superi aquest import. En aquest segon cas, la declaració d’Intrastat s’haurà de presentar a partir del mes en què se superi l’import.

 

Si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb el seu assessor.

Atentament,

Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!