febrer
5

Declaració anual d'operacions amb terceres persones (Model 347) - Ribas Àlvarez

Us facilitem un excel i les seves instruccions que els permetran recopilar tota la informació requerida per tal que el complimenteu i l’envieu al vostre assessor.

Àrea Fiscal – Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL