gener
23

CONTRACTES D'ARRENDAMENT D'HABITATGE HABITUAL - Ribas Àlvarez

PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE HABITUAL

Seguint amb les mesures que estableix el Reial Decret Llei 20/2022 de 27 de desembre de 2022 en matèria d’arrendament d’habitatge, el seu article 71, torna a preveure una pròrroga extraordinària per sis mesos de determinats contractes d’arrendament.

Aquesta mesura no és nova, ja que des del març de 2020 fins al 28 de febrer de 2022 ja es va aplicar arrel de les mesures aprovades a causa de la pandèmia del COVID-19.

A quins contractes d’arrendament s’aplica aquesta mesura?

Els contractes d’arrendament objecte de pròrroga extraordinària són els d’habitatge habitual subjectes a la Llei d’Arrendaments Urbans.

Per tant, queden exclosos els contractes d’arrendament per temporada, els de local, els de places d’aparcament, etc.

Quan ha de finalitzar el contracte d’arrendament perquè es pugui prorrogar?

 La pròrroga de sis mesos s’aplicarà a aquells contractes d’arrendament d’habitatge  que la seva durada inicial o bé la seva pròrroga legal estigui prevista pel període que va entre el 28 de desembre de 2022 i el 30 de juny de 2023. 

Qui ha de sol·licitar la pròrroga?

 Perquè el contracte es prorrogui, és necessari que l’arrendatari la sol·liciti expressament a l’arrendador i aquest últim, haurà d’acceptar-la.

Durant quan de temps dura la pròrroga i quan comença a comptar-se?

En tots els casos, aquesta pròrroga extraordinària durarà un màxim de sis mesos.

Aquests sis mesos començaran a comptar-se des del dia següent a la finalització del contracte d’arrendament o de la pròrroga legal.

Què passa amb la resta de clàusules del contracte prorrogat?

L’única clàusula que queda modificada és la durada del contracte, que serà d’un màxim de sis mesos més. La resta de clàusules contractuals queden igual.

Com sempre, estem a la seva disposició per assessorar-los en aquesta matèria i, de ser el cas, analitzar el seu contracte d’arrendament per informar-lo si el seu inquilí té dret a l’aplicació de la referida pròrroga o bé, de ser arrendatari, si pot sol·licitar la pròrroga del seu contracte d’arrendament.

 

Núria Camps Bossacoma

Advocada (Col. ICAG núm. 2981)

 

Ribas Àlvarez Advocats

Article

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!