CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL informa que és titular del lloc web ribasalvarez.cat D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL, amb domicili a Girona, carrer Sèquia núm. 7, 3ª planta i CIF núm. B55147912, inscrita en el registre mercantil de GIRONA en el Volum 2888, Foli 154, Full número GI-53304, amb adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa assessoria@ribasalvarez.cat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL atribueix la condició d’usuari, pel que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS
RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals en relació el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL en el domicili social carrer Sèquia núm. 7, 3ª planta de 17001 Girona i CIF núm. B55147912.
El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.
En compliment de la relació contractual, RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL guarda les seves dades personals mentre sigui necessari per a la fi per la qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.
RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL només cedirà les seves dades en aquells serveis en els què s’indica i en els casos previstos per llei.

ELS SEUS DRETS

Dret Contingut
Accés Pot consultar les seves dades personals
Rectificació Pot modificar les dades personals quan aquestes siguin inexactes
Supressió Pot demanar l’eliminació de les seves dades
Oposició Pot demanar que no es tractin les seves dades personals
Limitació del tractament Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades en els següents casos:
– Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
– Quan no necessiti tractar les seves dades
Portabilitat Pot rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat

Canal d’atenció:
– Domicili: c/ Sèquia núm. 7, 3ª planta de 17001 Girona
– e-mail: assessoria@ribasalvarez.cat

Per exercir els seus drets, de manera gratuïta, acompanyant a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça protecciodedades@ribasalvarez.cat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio , vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS i CONSULTORS, SL . Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic vigent, serà d’aplicació tant la normativa catalana, com espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS i CONSULTORS, SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL té el seu domicili a Girona.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!