desembre
1

Empreses, autònoms i professionals poden reclamar la clàusula sòl dels seus préstecs hipotecaris - Ribas Àlvarez

La clàusula sòl o clàusula terra és una clàusula inclosa en molts contractes de préstec hipotecari per la que s’estableix un tipus d’interès mínim a pagar en les quotes mensuals d’una hipoteca variable, independentment de l’interès fixat per el mercat, de manera que s’aplicarà aquest tipus mínim si  l’índex de referència més el diferencial pactat amb l’entitat és inferior.

Així, al maig del 2013, el Tribunal Suprem va declarar nul·les les clàusules sòl incorporades a les escriptures de préstec hipotecari i, el 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va establir que els afectats podien reclamar tots els imports que havien pagat de més per l’aplicació d’aquesta clàusula des de la data de formalització de l’hipoteca, sempre i quan tinguessin la condició legal de consumidor.

  • Les empreses, els autònoms i els professionals, poden reclamar la nul·litat de la clàusula sòl?

Arrel de diferents resolucions dictades per el Tribunal Suprem (l’última dictada el passat 16 de juny de 2021),  queda consolidada també la nul·litat de les clàusules sòl incorporades als contractes de préstec hipotecaris quan el prestatari és empresari, autònom o professional. És a dir, que tingui la condició de “ no consumidor”.

D’aquesta manera, s’obra la porta a la possibilitat de que no només els qui tenen la condició de consumidors,  puguin sol·licitar la nul·litat de la clàusula sol i així recuperar i reclamar a la seva entitat bancària els imports pagats de més a conseqüència de la seva aplicació.

  • Què valoraran els Jutjats per a considerar nul.la la clàusula sòl d’un préstec hipotecari?

En aquest sentit, el Tribunal Suprem estableix que per a declarar la nul·litat d’una clàusula sòl, és important valorar si es va respectar per l’entitat bancària la doctrina del necessari respecte a la bona fe contractual i el just equilibri en les prestacions, per tal d’evitar situacions d’abús contractual.

 D’aquesta manera, permet considerar nul·les aquelles clàusules sòl incorporades en préstecs hipotecaris que, tan si el contractant és o no és consumidor, suposin un abús de la posició contractual dominant del banc i generin un desequilibri en la posició del client, quedant alterada l’expectativa del que es contractava,  que fou imposada per l’entitat bancària sense que existís una negociació prèvia ni es facilités documentació i informació clara al respecte.

  • És important el perfil de la persona que va firmar el préstec hipotecari?

 Cal tenir en compte que, no sempre una clàusula sòl serà abusiva, sinó que igual que les reclamacions presentades en els casos de consumidors, els Tribunals hauran d’analitzar i tenir en compte a l’hora de dictar una resolució, el perfil del client bancari, els seus coneixements i experiència, i així poder valorar el nivell de desavantatge al que es trobava respecte de l’entitat bancària que li va imposar la clàusula, si va tenir la possibilitat de conèixer la seva existència i, de ser així, si tenia la capacitat suficient per a conèixer-ne el seu abast.

Així doncs, tenint en compte que el fet de no ser consumidor no ha de ser un obstacle per a sol·licitar la nul·litat de la clàusula sòl inclosa al seu préstec hipotecari, estem a la seva disposició per assessorar-los en aquesta matèria, estudiar el seu cas i valorar la viabilitat d’una possible reclamació de nul·litat de la clàusula i la recuperació dels imports pagats de més com a conseqüència de la seva indeguda aplicació.

Atentament,

Núria Camps Bossacoma

Advocada

Col·legiada núm. 2981 ICAG

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!