abril
1

CAMPANYA RENDA I PATRIMONI 2020 - Ribas Àlvarez

A finals de març vam enviar, per correu ordinari, la circular de Renda 2020 juntament amb la carpeta per a la documentació següent:

 

– Declaració Anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

– Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni (IP).

 

La campanya per presentar l’IRPF comença el proper 7 d’abril i finalitza el 30 de juny. Us recordem que és important recollir la documentació que enviaran els bancs i les Administracions, així com la informació relativa a ingressos i despeses per arrendaments o activitats, i les despeses en habitatge habitual que puguin ser fiscalment deduïbles.

 

L’Impost sobre el Patrimoni ha estat prorrogat pel 2020 i cal analitzar l’obligació individual de presentar-lo, referit a la situació patrimonial a 31 de desembre de 2020, per contribuents amb un patrimoni net superior a 500.000,00 euros. Us recomanem recopilar els documents que especifica la carpeta. Si ho preferiu, ens podeu facilitar els documents necessaris per l’IRPF i IP, i Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL avaluarà la necessitat de presentar la declaració de Patrimoni.

 

D’altra banda, recordar-vos que l’Assessoria disposarà de les seves dades fiscals de 2020, si us vam tramitar la renda de l’any anterior.

 

Us demanem que contacteu amb l’Assessoria per sol·licitar hora per confeccionar la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i estudiar l’obligació de declarar l’Impost sobre el Patrimoni.

 

Per demanar hora per preparar aquestes declaracions, contacteu amb Recepció al tel. 972 21 06 73 o mitjançant el correu: secretaria@ribasalvarez.cat.

 

Per a consultes sobre els documents així com per a qualsevol altra consulta, podeu contactar amb el vostre assessor o amb qualsevol altre membre de l’equip fiscal.

 

Atentament,

 

Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL