novembre
6

AUGMENT DE LA COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS A PARTIR DE LA QUOTA D’OCTUBRE 06.11.20 - Ribas Àlvarez

S’aplica la pujada de la base de cotització prevista a partir de gener de 2020 (que no es va realitzar en el seu moment a causa de la crisi de la pandèmia) i s’abonaran els endarreriments des d’aquesta data.

La disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, va preveure un augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Així, a principis d’aquest any es va establir un augment en el tipus de cotització pels conceptes de:

  • Per cessament d’activitat: del 0,7% al 0,8%
  • Per contingències professionals del 0,9% al 1,1%

Encara que el canvi havia d’haver entrat en vigor al començament d’aquest any, fins ara, els autònoms han estat pagant el 30% de la seva base de cotització, en lloc de l’import corresponent al 30,3% que s’aplicarà a partir d’ara.

Per als autònoms que cotitzen per la base mínima, aquest increment mensual serà de tres euros, si bé hauran d’abonar els endarreriments des de l’1 de gener, que és quan va haver d’entrar en vigor la pujada. De mitjana, els autònoms pagaran entre 3 i 12 euros mensuals (en funció de la seva base de cotització).

De conformitat amb l’anterior, s’informa que s’ha procedit per la Tresoreria General a l’actualització dels tipus de cotització que s’han vingut aplicant fins al període de liquidació de setembre de 2020, i que corresponien als previstos per a l’any 2019. Com a conseqüència de l’esmentada actualització, les quotes corresponents al període d’octubre de 2020 i els posteriors es calcularan ja amb els nous tipus.

La Tresoreria General de la Seguretat Social informa que, al respecte de la regularització que sigui procedent fer de les quotes corresponents als mesos de gener a setembre, s’abordarà en les pròximes setmanes i en el seu moment s’informarà del període de recaptació en què es procedirà al càrrec en compte de les complementàries corresponents per la diferència dels mesos de gener a setembre

La pujada en els tipus de cotització afectarà a tots els autònoms excepte a aquells que estan acollits a la bonificació de la ‘tarifa plana’.

 

Ribas Àlvarez Gestió Laboral SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!