GESTIÓ DE VEHICLES

Oferim tots els tràmits administratius, davant la DGT, relacionats amb la gestió de vehicles.
Relació dels tràmits principals que disposem en gestió de vehicles i embarcacions:

 • Matriculació vehicles
 • Transferències (compra-venda) de vehicles
 • Baixes de vehicles per exportació
 • Baixa temporal o definitiva de vehicles
 • Pagament de multes
 • Liquidació d’impostos (IMPOST MUNICIPAL)
 • Renovacions o duplicats del permís de conduir
 • Tramitació expedient placa verda (Import- Export)
 • Visats de transports
 • Re- matriculació vehicles trànsit
 • Informes Trànsit
 • Alta plaques empresa
 • Alta de tacògraf digital ( empresa o persona física)
 • Certificats de transportista (abans de matricular camió pesat)
 • Tramitació de permisos internacionals i especials
 • Taxa agronòmica i impost agrícola

NOTÍCIES RELACIONADES

Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats

Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una [...]

LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021

El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” [...]

ES PRORROGA MIG ANY MÉS L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR UN POSSIBLE CONCURS DE CREDITORS

El proppassat dia 24 de novembre fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre, pel que es prorroguen determinades mesures per tal d’afavorir la recuperació econòmica. D’entre aquestes mesures volem posar de relleu aquelles que tenen una naturalesa concursal o societària. LA NOVA MORATÒRIA CONCURSAL. En primer lloc, [...]

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!