Gestió administrativa

L’àrea de Gestió Administrativa de Ribas Álvarez ofereix ajuda als clients per gestionar procediments i tràmits relatius a les diferents administracions públiques com ajuntaments, AEAT, ens locals o diferents registres. L´objectiu principal d´aquest servei és agilitzar i facilitar la coordinació entre el client i les diferents àrees del despatx.

 

Àrees de Gestió Administrativa

Entre les nostres àrees de gestió administrativa oferim ajuda en els procediments administratius i judicials següents:

 • CERTIFICATS DIGITALS: Ajudem els nostres clients a sol·licitar les credencials d’identificació de persones físiques, jurídiques o serveis a les plataformes oficials de les administracions.
 • APODERAMENTS: Oferim un servei d’apoderament on realitzem tots els tràmits relacionats amb l’AEAT, ATC, REPRESENTA, E-NOTUM, etc.
 • TAXES i TRIBUTS: Ajudem els nostres clients en la gestió, tramitació i liquidació de les seves taxes i tributs pendents amb les administracions públiques.
 • TRÀMITS JURÍDICS: Els nostres advocats gestionen tot el procés de tramitació i liquidació d’Escriptures, Documents privats, Contractes de Lloguer, etc…
 • CADASTRE: Gestionem les baixes i/o de les dades dels Béns Immobles.
 • AJUNTAMENTS: A RV ens encarreguem de la gestió de tot tipus de tràmits i procediments relacionats amb els Ajuntaments, des de la comunicació de plusvàlues, empadronament, registre al sistema Clau, registre de vehicles i conductors, etc.
 • INCASOL: Ajudem amb les fiances i els contractes dels nostres clients.
 • CENSALS: Ens encarreguem de gestionar els tràmits relacionats amb les altes, variacions i/o Baixes al Cens de l’AEAT d’Activitat, d’Obligacions, etc.
 • IAE: Els nostres advocats s’encarreguen de declarar les activitats desenvolupades al territori espanyol. És a dir, el registre d’altes, variacions i/o Baixes mitjançant el model 840. A més, oferim estudis personalitzats d’IAE d’acord amb l’activitat desenvolupada o desenvolupar: Epígrafs, i elements tributaris i estudi de la quota.
 • CODI LEI: Gestionem la sol·licitud i la renovació de l’Identificador d’Entitat Jurídica basat en l’estàndard ISO 17442, perquè les empreses dels nostres clients puguin seguir realitzant les seves transaccions financeres i complir la normativa dels mercats financers.
 • TAXES TURÍSTIQUES: Confecció i presentació liquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
 • PATENTS i MARQUES: Gestionem la tramitació i inscripció al Registre de Patents i Marques
 • SUBMINISTRAMENTS: Procedim les altes, baixes i canvis de titular de qualsevol tipus de servei de subministraments contractats pels nostres clients.
 • Alta, Modificacions i Baixes als Registres de les Administracions Públiques; RELI i Classificació Empresarial., Registre Sanitari, RASIC
 • NACIONALITAT. Ens encarreguem de gestionar tots els tràmits i els procediments de la sol·licitud de la Nacionalitat per Residència.
 • TRAMITACIÓ DE CERTIFICATS: Tramitem tot tipus de certificats als Registres Civils o Jutjats. Matrimoni, empadronament, penals, etc.

 

Advocats especialistes en administració pública

El nostre equip d’advocats especialistes en administració pública s’encarreguen de resoldre conflictes i tràmits entre el client i l’Administració Pública. Oferim tota mena de servei i assessorament jurídic relatius a procediments administratius públics. La nostra experiència ens avala al camp del Dret Públic de manera que oferim un servei ben executat que garanteix bons resultats.

Documents necessaris per provar el transport intracomunitari de mercaderies. Novetats a partir del dia 1 de gener de 2020

Les operacions intracomunitàries han estat històricament un dels principals punts de conflicte en l’aplicació de l’IVA. L’existència de diferents normatives internes nacionals, amb diferències notables entre elles, no ha ajudat a què els contribuents tinguin una seguretat jurídica sobre quins són els documents necessaris per acreditar l’existència d’una operació intracomunitària. Per posar fi a aquestes [...]

INICI CAMPANYA DE RENDA 2019

Campanya 2019 d’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni   Adjuntem a la present la carpeta per a la documentació corresponent a:   - Declaració Anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). - Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni (IP).   La campanya per presentar [...]

SUCCESSIÓ HEREDITÀRIA A CATALUNYA

Poden consultar aquí la documentació següent:   Sessió Successió hereditària a Catalunya, que va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2020 a l'Auditori del centre a càrrec del Sr. Àlvarez i del Sr.  Joan Vidal Vidal. Enllaç   Llei impost successions i donacions. Enllaç     Si tenen qualsevol dubte no dubtin a [...]