CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANS

Els serveis oferts per aquesta subàrea estan pensats per tot tipus de PIMES.

Efectuem auditories laborals i de recursos humans, estudis per optimitzar els procediments laborals i els costos dels treballadors. Elaborem informes estadístics i comparatives de diferents escenaris.

Gestionem processos de selecció de personal de tots els nivells (directius, comandaments intermedis, etc.) i per tots els sectors, tant industrials com de serveis.

Ens encarreguem de la implantació de procediments, estudis organitzatius, redacció de manuals, implantació de plans d’acollida, etc.

  • Portem a terme totes les gestions de manera presencial o telemàtica a totes les administracions, estatals, autonòmiques, municipals/li>
  • Apoderaments i certificats electrònics
  • Alta Activitat empresarial (IAE)
  • Gestió de taxes municipals, autonòmiques i estatals (IBI, taxa turística, etc.)
  • Sol•licitud de llicències i patents
  • Certificats d’Hisenda, del Ministeri de justícia (d’antecedents penals, etc.), departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  • Presentació recursos de la Taxa de regularització de finques (Cadastre)

NOTÍCIES RELACIONADES

L’EMPRESA FAMILIAR: EL CONSELL DE FAMÍLIA I EL PROTOCOL FAMILIAR

Una empresa familiar es pot definir de diverses maneres, però en qualsevol de les definicions l’aspecte clau és que una família, o vàries conjuntament, exerceixen el control sobre una determinada empresa. Aquesta modalitat d’empresa representa gairebé el 90% del teixit empresarial del nostre país i és la que genera la major part de l’ocupació privada. […]

Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats

Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una [...]

LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021

El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” [...]

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!