CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANS

Els serveis oferts per aquesta subàrea estan pensats per tot tipus de PIMES.

Efectuem auditories laborals i de recursos humans, estudis per optimitzar els procediments laborals i els costos dels treballadors. Elaborem informes estadístics i comparatives de diferents escenaris.

Gestionem processos de selecció de personal de tots els nivells (directius, comandaments intermedis, etc.) i per tots els sectors, tant industrials com de serveis.

Ens encarreguem de la implantació de procediments, estudis organitzatius, redacció de manuals, implantació de plans d’acollida, etc.

  • Portem a terme totes les gestions de manera presencial o telemàtica a totes les administracions, estatals, autonòmiques, municipals/li>
  • Apoderaments i certificats electrònics
  • Alta Activitat empresarial (IAE)
  • Gestió de taxes municipals, autonòmiques i estatals (IBI, taxa turística, etc.)
  • Sol•licitud de llicències i patents
  • Certificats d’Hisenda, del Ministeri de justícia (d’antecedents penals, etc.), departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  • Presentació recursos de la Taxa de regularització de finques (Cadastre)

NOTÍCIES RELACIONADES

Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats

Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una [...]

LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021

El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” [...]

ES PRORROGA MIG ANY MÉS L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR UN POSSIBLE CONCURS DE CREDITORS

El proppassat dia 24 de novembre fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre, pel que es prorroguen determinades mesures per tal d’afavorir la recuperació econòmica. D’entre aquestes mesures volem posar de relleu aquelles que tenen una naturalesa concursal o societària. LA NOVA MORATÒRIA CONCURSAL. En primer lloc, [...]