ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL

T’ajudem en l’àmbit de la gestió administrativa-laboral, els RRHH i les relacions laborals, tant en les incidències diàries com en la planificació i l’estratègia de la gestió laboral i dels RRHH.
Estem integrats per un equip de professionals composat per advocats laboralistes, graduats socials i tècnics laborals que tenen com objectiu assessorar i donar resposta a la gestió de recursos humans i laborals dels nostres clients.

Oferim una gestió integral en tramitació i presentació de tot tipus de declaracions. Elaborem certificats de retencions i retribucions, resums, baixes de malaltia, paternitat/maternitat i accidents de treball.

L’assessorem en tot tipus de transaccions empresarials (fusions, reorganitzacions, adquisicions)

El departament disposa d’advocats especialitzats en Dret Laboral per tal d’assessorar l’empresa en l’àmbit de la consultoria jurídica-laboral, així com en tot tipus de conflictes laborals (individuals o col•lectius), i en la gestió d’expedients de regulació de treball, assistència al client davant la inspecció de treball, jutjats laborals, en la negociació de convenis, polítiques retributives, clàusules contractuals, Indemnitzacions i prestacions de la SS.

Confeccionem mensualment les nòmines dels treballadors la seva empresa i les enviem telemàticament, tramitem les altes i baixes a la Seguretat Social i l’assessorem en la confecció del quadre d’horari.

Gestionem la preparació i presentació dels models TC1 i TC2. Generem les liquidacions de les assegurances socials.

Gestionem la confecció de rebuts salarials per autònoms (gerents, administradors, etc.)
L’assessorem en la política retributiva de la seva empresa.

Ens encarreguem de las tramitació d’expedients de crisi i extinció de contractes de treball.

Realitzem escrits disciplinaris, resolució d’expedients contradictoris, excedències, permisos i ajornaments

  • Portem a terme totes les gestions de manera presencial o telemàtica a totes les administracions, estatals, autonòmiques, municipals/li>
  • Apoderaments i certificats electrònics
  • Alta Activitat empresarial (IAE)
  • Gestió de taxes municipals, autonòmiques i estatals (IBI, taxa turística, etc.)
  • Sol•licitud de llicències i patents
  • Certificats d’Hisenda, del Ministeri de justícia (d’antecedents penals, etc.), departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  • Presentació recursos de la Taxa de regularització de finques (Cadastre)

NOTÍCIES RELACIONADES

Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats

Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una [...]

LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021

El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” [...]

ES PRORROGA MIG ANY MÉS L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR UN POSSIBLE CONCURS DE CREDITORS

El proppassat dia 24 de novembre fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre, pel que es prorroguen determinades mesures per tal d’afavorir la recuperació econòmica. D’entre aquestes mesures volem posar de relleu aquelles que tenen una naturalesa concursal o societària. LA NOVA MORATÒRIA CONCURSAL. En primer lloc, [...]

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!