ADVOCATS

Amb una experiència acumulada de més de 35 anys en el sí de l’assessoria Ribas Àlvarez, l’Àrea Jurídicomercantil s’ha consolidat con un despatx d’advocats a Girona integrat a l’estructura organitzativa del Grup Ribas Àlvarez, que compta amb el suport i l’estreta col•laboració dels demés professionals del Grup, assessors fiscals, comptables, auditors i assessors laborals.

Despatx d’advocats a Girona

RIBAS ALVAREZ advocats està format per un equip de professionals altament especialitzat en les diferents àrees del Dret que tenen una important incidència en la vida diària de les empreses i dels particulars.

Oferim als nostres clients un servei àgil, puntual i eficient, així com un tracte directe i personalitzat. El nostre objectiu principal és donar solucions reals i efectives en tots aquells assumptes de naturalesa jurídica.

 • Constitució, transformació, dissolució i liquidació de societats.
 • Dret de societats.
 • Contractació, mediació i negociació mercantil.
 • Reestructuracions i compravenda d’unitats productives – M&A.
 • Planificació i assistència a l’empresa familiar.
 • Internacionalització.
 • Propietat industrial.
 • Contractació civil: compravendes, préstecs, permutes, contractes d’arres, arrendament i opcions de compra.
 • Contractes d’edificació i execució d’obra.
 • Declaracions d’obra nova, agrupacions i segregacions de finques, divisions de propietat horitzontal, redacció de les normes i estatuts de les comunitats de propietaris.
 • Confecció i tramitació de documents en els Registres corresponents.
 • Expedients de domini i immatriculació.
 • Expedients de regularització registral i cadastral de finques.
 • Assessorament préstecs amb garantia hipotecària.
 • Planificació successòria i empresa familiar. Fiscalitat.
 • Protocols familiars i pactes para-socials.
 • Assessorament i redacció de documents de disposicions testamentàries.
 • Acceptacions d’herència i reclamació de drets hereditaris.
 • Operacions societàries i patrimonials.
 • Inspeccions tributàries.
 • Liquidacions tributàries.
 • Recursos en via administrativa.
 • Reclamacions econòmicoadministratives.
 • Obtenció de llicències o autoritzacions administratives.
 • Actuacions davant les diferents Administracions.
 • Tramitació d’expedients administratius.
 • Tramitació de llicències i autoritzacions administratives.
 • Solucions preconcursals.
 • Concursos persones jurídiques.
 • Concursos persones físiques i llei segona oportunitat.
 • Administració concursal.
 • Defensa interessos creditors.
 • Contractació laboral.
 • Seguretat social.
 • Prestacions per incapacitat.
 • Expedients Regulació d’Ocupació.
 • Mediació i negociació laboral.
 • Procediments judicials mercantils
 • Procediments judicials civils
 • Procediments judicials de família
 • Procediments judicials laborals
 • Procediments penals en general i derivats de delictes socioeconòmics.

Si busqueu advocats a Girona, el Grup Ribas Álvarez us pot oferir una solució a mida i un servei integral en qualsevol dels àmbits del Dret.

No dubteu a contactar amb nosaltres per a més informació.

NOTÍCIES RELACIONADES

MECENATGE EN ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

No totes les entitats sense afany de lucre poden aplicar els beneficis fiscals al mecenatge sinó que han de reunir uns requisits, essent el primer de tots  tenir una utilitat pública Arrel de la modificació de la Llei del mecenatge ( Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense afany […]

CONFLICTE SOBRE LA COINCIDÈNCIA EN UNA MATEIXA PERSONA D’UN CONSELLER EN NOM PROPI I COM A REPRESENTANT D’UN CONSELLER PERSONA JURÍDICA

És possible que una persona física que és conseller d’una societat sigui simultàniament representant d’un conseller persona jurídica? Sovint en societats anònimes i limitades on l’òrgan d’administració és un consell d’administració es planteja el dubte de si és admissible que una persona física, a més de ser ella mateixa consellera, pugui ser representant permanent d’una […]

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 31 D’OCTUBRE DE 2023

EL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ DE LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS PER DEUTES SOCIALS Les accions de responsabilitat que es poden plantejar contra els administradors societaris. En primer lloc, volem recordar que el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol de 2010, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC) […]

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!