ADVOCATS

Amb una experiència acumulada de més de 35 anys en el sí de l’assessoria Ribas Àlvarez, l’Àrea Jurídicomercantil s’ha consolidat con un despatx d’advocats a Girona integrat a l’estructura organitzativa del Grup Ribas Àlvarez, que compta amb el suport i l’estreta col•laboració dels demés professionals del Grup, assessors fiscals, comptables, auditors i assessors laborals.

Despatx d’advocats a Girona

RIBAS ALVAREZ advocats està format per un equip de professionals altament especialitzat en les diferents àrees del Dret que tenen una important incidència en la vida diària de les empreses i dels particulars.

Oferim als nostres clients un servei àgil, puntual i eficient, així com un tracte directe i personalitzat. El nostre objectiu principal és donar solucions reals i efectives en tots aquells assumptes de naturalesa jurídica.

 • Constitució, transformació, dissolució i liquidació de societats.
 • Dret de societats.
 • Contractació, mediació i negociació mercantil.
 • Reestructuracions i compravenda d’unitats productives – M&A.
 • Planificació i assistència a l’empresa familiar.
 • Internacionalització.
 • Propietat industrial.
 • Contractació civil: compravendes, préstecs, permutes, contractes d’arres, arrendament i opcions de compra.
 • Contractes d’edificació i execució d’obra.
 • Declaracions d’obra nova, agrupacions i segregacions de finques, divisions de propietat horitzontal, redacció de les normes i estatuts de les comunitats de propietaris.
 • Confecció i tramitació de documents en els Registres corresponents.
 • Expedients de domini i immatriculació.
 • Expedients de regularització registral i cadastral de finques.
 • Assessorament préstecs amb garantia hipotecària.
 • Planificació successòria i empresa familiar. Fiscalitat.
 • Protocols familiars i pactes para-socials.
 • Assessorament i redacció de documents de disposicions testamentàries.
 • Acceptacions d’herència i reclamació de drets hereditaris.
 • Operacions societàries i patrimonials.
 • Inspeccions tributàries.
 • Liquidacions tributàries.
 • Recursos en via administrativa.
 • Reclamacions econòmicoadministratives.
 • Obtenció de llicències o autoritzacions administratives.
 • Actuacions davant les diferents Administracions.
 • Tramitació d’expedients administratius.
 • Tramitació de llicències i autoritzacions administratives.
 • Solucions preconcursals.
 • Concursos persones jurídiques.
 • Concursos persones físiques i llei segona oportunitat.
 • Administració concursal.
 • Defensa interessos creditors.
 • Contractació laboral.
 • Seguretat social.
 • Prestacions per incapacitat.
 • Expedients Regulació d’Ocupació.
 • Mediació i negociació laboral.
 • Procediments judicials mercantils
 • Procediments judicials civils
 • Procediments judicials de família
 • Procediments judicials laborals
 • Procediments penals en general i derivats de delictes socioeconòmics.

Si busqueu advocats a Girona, el Grup Ribas Álvarez us pot oferir una solució a mida i un servei integral en qualsevol dels àmbits del Dret.

No dubteu a contactar amb nosaltres per a més informació.

NOTÍCIES RELACIONADES

CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE HABITUAL

PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE HABITUAL Seguint amb les mesures que estableix el Reial Decret Llei 20/2022 de 27 de desembre de 2022 en matèria d’arrendament d’habitatge, el seu article 71, torna a preveure una pròrroga extraordinària per sis mesos de determinats contractes d’arrendament. Aquesta mesura no és nova, ja que des del març […]

BONIFICACIÓ DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER L’ADQUISICIÓ DE L’HABITATGE DEL CAUSANT

L’ACTUAL CRITERI DE L’ADMINISTRACIÓ EN L’APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ PER L’ADQUISICIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL DEL CAUSANT A L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS Dins la normativa de l’Impost sobre Successions i Donacions hi ha prevista la bonificació de la quota tributària per l’adquisició de l’habitatge habitual del causant. Aquesta bonificació es pot aplicar sempre que es […]

EL DRET DE SEPARACIÓ DEL SOCI PER FALTA DE DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS

Què és el dret de separació del soci per falta de distribució de dividends? L’art. 348 bis de la Llei de Societat de Capital (LSC) reconeix al soci una causa de separació especifica basada en la falta de distribució de dividends de la societat que ha obtingut beneficis, de manera que el soci que hagués […]