ADVOCATS

Amb una experiència acumulada de més de 35 anys en el sí de l’assessoria Ribas Àlvarez, l’Àrea Jurídicomercantil s’ha consolidat con un despatx d’advocats a Girona integrat a l’estructura organitzativa del Grup Ribas Àlvarez, que compta amb el suport i l’estreta col•laboració dels demés professionals del Grup, assessors fiscals, comptables, auditors i assessors laborals.

Despatx d’advocats a Girona

RIBAS ALVAREZ advocats està format per un equip de professionals altament especialitzat en les diferents àrees del Dret que tenen una important incidència en la vida diària de les empreses i dels particulars.

Oferim als nostres clients un servei àgil, puntual i eficient, així com un tracte directe i personalitzat. El nostre objectiu principal és donar solucions reals i efectives en tots aquells assumptes de naturalesa jurídica.

 • Constitució, transformació, dissolució i liquidació de societats.
 • Dret de societats.
 • Contractació, mediació i negociació mercantil.
 • Reestructuracions i compravenda d’unitats productives – M&A.
 • Planificació i assistència a l’empresa familiar.
 • Internacionalització.
 • Propietat industrial.
 • Contractació civil: compravendes, préstecs, permutes, contractes d’arres, arrendament i opcions de compra.
 • Contractes d’edificació i execució d’obra.
 • Declaracions d’obra nova, agrupacions i segregacions de finques, divisions de propietat horitzontal, redacció de les normes i estatuts de les comunitats de propietaris.
 • Confecció i tramitació de documents en els Registres corresponents.
 • Expedients de domini i immatriculació.
 • Expedients de regularització registral i cadastral de finques.
 • Assessorament préstecs amb garantia hipotecària.
 • Planificació successòria i empresa familiar. Fiscalitat.
 • Protocols familiars i pactes para-socials.
 • Assessorament i redacció de documents de disposicions testamentàries.
 • Acceptacions d’herència i reclamació de drets hereditaris.
 • Operacions societàries i patrimonials.
 • Inspeccions tributàries.
 • Liquidacions tributàries.
 • Recursos en via administrativa.
 • Reclamacions econòmicoadministratives.
 • Obtenció de llicències o autoritzacions administratives.
 • Actuacions davant les diferents Administracions.
 • Tramitació d’expedients administratius.
 • Tramitació de llicències i autoritzacions administratives.
 • Solucions preconcursals.
 • Concursos persones jurídiques.
 • Concursos persones físiques i llei segona oportunitat.
 • Administració concursal.
 • Defensa interessos creditors.
 • Contractació laboral.
 • Seguretat social.
 • Prestacions per incapacitat.
 • Expedients Regulació d’Ocupació.
 • Mediació i negociació laboral.
 • Procediments judicials mercantils
 • Procediments judicials civils
 • Procediments judicials de família
 • Procediments judicials laborals
 • Procediments penals en general i derivats de delictes socioeconòmics.

Si busqueu advocats a Girona, el Grup Ribas Álvarez us pot oferir una solució a mida i un servei integral en qualsevol dels àmbits del Dret.

No dubteu a contactar amb nosaltres per a més informació.

NOTÍCIES RELACIONADES

REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL

PRINCIPALS NOVETATS DE LA NOVA REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL Amb l’objectiu d’incorporar al Dret espanyol la Directiva europea 2019/1023, sobre reestructuracions i insolvències, el dia 6 de setembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del Text Refós de la Llei Concursal, […]

ADMINISTRADORS SOCIETARIS: LLEIALTAT I CONFLICTE D’INTERÈS

El deure de lleialtat que s’exigeix als administradors, va profundament lligat a evitar situacions de conflicte d’interès, en el present article pretenem donar llum a aquests dos conceptes. El deure de lleialtat imposa a l’administrador l’obligació de vetllar, en qualsevol cas, per l’interès social. Quines són les obligacions derivades del deure de lleialtat? L’art. 228 […]

SENTÈNCIA TC 37/2022 SOBRE LA LLEI QUE REGULA EL PREU DEL LLOGUER

Publicada al BOE de 8 d’abril de 2022  la Sentència del Tribunal Constitucional que anul.la part dels articles de la llei catalana que regula el preu del lloguer  El dia 8 d’abril de 2022, es va publicar al BOE la Sentència nº 37/2022, de 10 de març, que estima parcialment  el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel […]